AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Agencija PRIME Communications je za potrebe vlastitih istraživačkih projekata u decembru 2019. godine sprovela istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine.

U istraživanju je učestvovalo 1500 ispitanika, a primijenjena je tehnika usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opšta populacija Bosne i Hercegovine, starija od 18 godina. Primijenjen je više-etapni stratifikovani slučajni uzorak (moguća greška + – 3%).

Ako pogledamo odgovore svih ispitanika vidimo da se 60,2% uopšte ne slaže sa legalizacijom prostitucije, dok se 17,2% uglavnom ne slaže. Svaki deseti ispitanik (11,9%) ima nedoumice oko toga, dok 7,9% podržava legalizaciju prostitucije.

Kada odgovore podijelimo po etničkoj pripadnosti vidimo da se legalizaciji prostitucije najviše protive Hrvati (92,1%), potom Bošnjaci (80,2%) i najmanje Srbi (74,5%). Ipak među Srbima nalazimo najveći procenat (14,0%) onih koji su još uvijek u nedoumici, kao i 9,2% Bošnjaka i 7% Hrvata. Podrška legalizaciji prostitucije dolazi od 9,1% Srba i 6,4% Bošnjaka, dok ovu ideju nije podržao nijedan Hrvat.

NAPOMENA

U skladu sa preporukama Vijeća Evrope mediji su prilikom objavljivanja rezultata istraživanja dužni da objave sljedeće elemente:

1. naziv organizacije koja je naručila istraživanje
2. naziv agencije koja je sprovela istraživanje i metod koji koristi
3. uzorak i moguća odstupanja
4. datum sprovođenja istraživanja

Molimo sve medije koji budu prenosili rezultate ovog istraživanja da se pridržavaju ovih preporuka.

Frontal.rs