Iz Granične policije objasnili ko sve može iz BiH ući u Hrvatsku

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Portparol Granične policije BiH Franka Vican rekla je da je hrvatskim državljanima dozvoljen ulazak u tu zemlju i njima neće biti određivana mjera samoizolacije.

“Dvojni državljani se na graničnom prelazu trebaju identifikovati kao hrvatski državljani, a novost je da se hrvatskim državljanima koji dolaze u Hrvatsku neće određivati mjera samoizolacije već su se i oni dužni pridržavati preporuka i uputstava Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo”, precizirala je Vicanova u razgovoru za Srnu.

Ona je pojasnila da je hrvatski Štab Civilne zaštite juče donio izmijenjenu odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prelaza Hrvatske, prema kojoj se hrvatskim državljanima koji dolaze u tu zemlju neće određivati mjera samoizolacije već su se dužni pridržavati preporuka i uputstava Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje su dostupne na veb-stranici tog zavoda.

Vicanova je istakla da je tom odlukom omogućen i ulazak stranim državljanima u Hrvatsku ukoliko je riječ o poslovnim razlozima ili drugom privrednom interesu za Hrvatsku i neodložnim ličnim razlozima.

“Ukoliko je riječ o poslovnoj posjeti, državljani EU/EGP moraju na graničnom prelazu pokazati dokumentaciju iz koje je vidljiv privredni interes za Hrvatsku ili dokaz o interesu privrednog subjekta za ulazak te osobe, ili poziv na poslovni sastanak”, precizirala je Vicanova.

Ona je kaže da kod neodložnih ličnih razloga strani državljani moraju imati dokumentaciju kojom se dokazuje posjedovanje nekretnine koja se nalazi u Hrvatskoj, ili plovila /moguće i nosilac lizinga/ za sebe i članove porodice, kao i dokumentaciju iz koje je vidljivo da je dolazak u svrhu sahrane člana porodice i Granična policija će im uručiti letak na kojem se nalaze uputstva i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Vicanova je naglasila da, ukoliko postoje neke situacije sa dilemom, moguće je poslati mejl na adresu [email protected], te će ta osoba dobiti odgovor da li zadovoljava uslove za ulazak u Hrvatsku.

“Prilikom ulasku u BiH, Granična policija BiH obavlja granične provjere u skladu sa Zakonom i Odlukom Savjeta ministara, kojom se privremeno zabranjuje ulazak stranim državljanima u BiH”, rekla jeportparol Granične policije BiH.

Ona je precizirala da se odluka ne primjenjuje na zdravstvene radnike koji dolaze u BiH radi angažmana u struci, osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje, prekogranične radnike, službe i timove Civilne zaštite, pripadnike vojnih snaga zemalja članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih zemalja koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnika jedinica NATO-a i EUFOR-a u BiH.

Vicanova je rekla da se odluka ne primjenjuje ni na strance koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u BiH, vozače i pratioce u slučajevima prenosa posmrtnih ostataka, posade teretnih vozila i brodova u međunarodnom prometu, čelnike zemalja i članove njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak najavljen Graničnoj policiji BiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog tijela BiH, tranzit stranaca radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji BiH.

Odluka se ne primjenjuje ni na strance koji imaju posebnu dozvolu za ulazak BiH, boravak ili tranzit kroz BiH izdatu od Savjeta ministara BiH, na državljane susjednih zemalja koji u BiH ulaze radi obavljanja poljoprivrednih radova i imaju poljoprivredno zemljište u BiH, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja privrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da osoba obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu.

“Navedene osobe obavezne su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela BiH, epidemioloških i zdravstvenih službi”, poručila je Vicanova.