ARCELORMITTAL: Nismo jedini zagađivači zraka u Zenici

 Kompanija ArcelorMittal Zenica nastavlja da investira u zaštitu okoliša

Kompanija ArcelorMittal je došla u Bosnu i Hercegovinu 2004. godine i od tad kontinuirano investira u program smanjenja svog utjecaja na okoliš. Već je uloženo više od 90 milion KM u projekte zaštite okoliša kao što su: otprašivanja livne platforme na Visokoj peći, otprašivanja miksera u Čeličani, vodeno zaptivanje usponskih kolona na koksnoj bateriji, instalacije novog sistema vrećastih filtera u Čeličani i mnogo drugih manjih projekata.

U ovom trenutku još intenzivnije radimo na realizaciji odranije planiranih programa, te smo načinili velike pomake u projektu instalacije hibridnog filtera u pogonu Aglomeracija, ugradnji nove zasipne mašine na koksnoj bateriji, kao i na projektu „Sekundarno otprašivanje konvertora“ u pogonu BOF Čeličana, koji predstavljaju najvažnije projekte za smanjanje emisija iz naše fabrike.
Kompanija ArcelorMittal Zenica poboljšava svoj učinak u zaštiti okoliša brže od većine drugih željezara u svijetu, kako bi ispunila domaće obaveze i zakonske regulative, a sve to ostvaruje bez korištenja prednosti javnih fondova za tu namjenu u bilo kom stupnju ovog procesa.

Kompanija ArcelorMittal Zenica posluje kao odgovoran poslovni partner i poslodavac i oduvijek je transparentno komunicirala sa vlastima. Kada je riječ o okolišu, odnos sa lokalnim i državnim institucijama je vrlo dobar i uvijek je vodio ka iznalaženju konstruktivnih rješenja za sve interesne strane. Kao što smo naveli, investirana su značajana sredstva usprkos negativnim neto rezultatima koji su se nagomilali tokom godina.

Tradicija proizvodnje čelika i naše prisustvo u Zenici ključni su i sastavni dio grada, Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, sa oko 2.400 direktno zaposlenih i više od 10.000 indirektnih uposlenika. Kompanija ArcelorMittal Zenica također je strateški važan klijent kompanija „Željeznice Federacije BiH“, „Željeznice Republike Srpske“, „BH-Gas“ i „Elektroprivrede“. Kompanija također snabdijeva Zenicu toplotnom energijom za grijanje grada.

Treba naglasiti da zagađenje u gradovima uzrokuju mnogobrojni faktori, a u slučaju Zenice, grada koji se nalazi u uskoj kotlini sa nepovoljnim klimatskim uvjetima, posebno tokom zime, je i postojanje preko 30.000 kućnih ložišta, ogroman broj vozila, kao i značajan broj drugih industrijskih postrojenja.
Mi radimo na što većem smanjenju našeg utjecaja na okoliš u najkraćem mogućem vremenu. Učinili smo značajan napredak i nastavljamo sa našim naporima u ovoj oblasti. Zapravo, svi bismo trebali
pokušati da se fokusiramo na traženje rješenja za gradsko grijanje koje ograničava Kompaniju da definira svoju dugoročnu strategiju za korišćenje uglja u svojim kotlovima u Energetici, a koji su najveći izvor emisije sumpornih oksida.

Kompanija se nikako ne slaže sa neosnovanim javnim izjavama koje su izrečene na ovu temu, a kojima se samo nanosi šteta kompaniji i šire. Politika i opredjeljenje kompanije ArcelorMittal Zenica je da posluje na otvoren i transparentan način kako bi zajedno sa svim interesnim stranama pronašla rješenje.

Menadžment Kompanije i dalje je spreman da se sastane sa svima kojima je u interesu da otvoreno razgovaraju o problemu zaštite okoliša.Isto tako, Kompanija je, usprkos izuzetno izazovnoj poslovnoj klimi, posvećena da nastavi sa investicijama u projekte smanjenja svojih emisija.