Portal 072info

Iz Njemačke u BiH vraćeno 480 bh. državljana

U Bosnu i Hercegovinu iz Njemačke je vraćeno 480 bh. državljana od 10. decembra 2015. do 30. juna 2016. godine.

Samo 166 osoba prihvaćeno je sa EU – Laissez Passer dokumentom, a 299 sa pasošom BiH, 12 sa ličnom kartom i tri s putnim listom. Istovremeno je odbijen prihvat 40 osoba zato što je provjerama utvrđeno da nisu državljani BiH.

Produžena je upotreba Evropskog hitnog putnog lista za povratak, koji izdaju nadležna tijela Savezne Republike Njemačke, a koji će važiti za bh. državljane prilikom njihovog povratka/deportacije/protjerivanja u BiH u dodatnom periodu od 90 dana, počevši od 1. augusta 2016. godine. Ministarstvo sigurnosti pratit će ovaj proces i na jednoj od narednih sjednica informirati Vijeće ministara BiH o postupanju nadležnih bh. tijela, kako bi po isteku ovog roka BiH preuzela ovu aktivnost.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Pismo saglasnosti o provedbi zakona između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koje je provedbeni dokument ranije zaključenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu.

Na osnovu Pisma saglasnosti dvije države bi uspostavile i podržale projekte usmjerene na jačanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini, posebno na jačanje kapaciteta BiH u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država za provedbu Pisma namjere osigurat će sredstva u iznosu oko 3,7 miliona američkih dolara u narednih pet godina. Ministarstvo sigurnosti dostavit će Pismo saglasnosti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru u skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH o postupanju ministarstava upravnih organizacija i drugih institucija BiH prilikom preduzimanja aktivnosti i pokretanja postupaka u području međunarodnih odnosa koji imaju za cilj ostvarivanje međunarodne saradnje iz njihovog djelokruga.

Podijelite članak