Iz SIPA-e kažu da uskoro neće moći dolaziti na posao: “Litar goriva nije 1,70 KM”

Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu na osnovu informacija dobijenih od svojih članova upozorava da su došli u situaciju da uposleni u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu u narednom periodu neće biti u mogućnosti redovno dolaziti na posao zbog nemogućnosti izdvajanja sredstava za troškove dolaska na posao i odlaska sa posla.

“Naime, Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 72/17) kojom je utvrđena jedinična cijena po pređenom kilometru je pripremljena na osnovu cijene goriva od 1,70 KM po litru i tom momentu nije pokrivala stvarne troškove uposlenih nastale redovnim dolaskom na posao i odlaskom sa posla. Konstantnim rastom cijena, obzirom da je cijena dizela po litru trenutno od 3,61 do 3,81 KM, uposleni u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu su primorani za predmetne troškove izdvajati sredstva iz ionako malih plata zbog čega postaje upitno prehranjivanje porodice.

Napominjemo da je član 41. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine definisao pravo uposlenih na naknadu stvarno nastalih troškova prijevoza prilikom dolaska na posao i odlaska s posla.

Kako nebi sebe doveli u situaciju da nemaju sredstva neophodna za preživljavanje od plate do plate uposleni su primorani na razne načine izbjegavati redovne dolaske na posao koristeći se raznim izgovorima i situacijama zbog kojih bi eventualno mogli ugroziti svoj radno pravni status.

Stoga Vas pozivamo da, u skladu sa članom 41. stav 2) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine HITNO na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine usvojite izmjene Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 72/17) i utvrđene jedinične cijene po kilometru kao i utvrđeni maksimum od 300 KM uskladite sa stvarnim cijenama goriva.

Također, obzirom da se ne vidi kraj svakodnevnim poskupljenjima a imajući u vidu da restorani u instucijama koje opslužuje Služba za zajedničke poslove nije u mogućnosti obezbijediti hranu za uposlene zbog nedostatka namirnica, pozivamo Vas da HITNO izmijenite Odluku o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada („Službeni glasnik BiH“ broj: 28/19) i istu sa sadašnjih 8,00 KM povećate i utvrdite na iznos od 2,35% od osnovice za obračun plate u skladu sa odredbom Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercgovine, član 32. stav 2).

Nadamo se da ćete shvatiti hitnost za izmjene navedenih akata i uposlenim u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu barem malo olakšati izvršavanje svakodnevnih aktivnosti”, stoji u u zahtjevu koji potpisuje Edin Kahrimanović, predsjednik Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE