Izašlo i u Službenom listu: Kažnjena Vlada FBiH i Ministarstvo poljoprivrede zbog dijela poticaja

0fd61162db58dc3bc34b352f2e2b72b1
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Konkurencijsko vijeće BiH kaznilo je Vladu FBiH sa 70.000 KM, a Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH sa 50.000 KM zbog dijela programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele subvencija koje se odnose na veterinarstvo.

Radi se o sredstvima iz 2019. godine, a rješenje Konkurencijskog vijeća BiH doneseno je ove godine i nedavno objavljeno u Službenom listu BiH.

Konkurencijskom vijeću obratio se Veterinarski laboratorij “Multi Lab” Tuzla zbog termina koji je upotrijebljen, a zbog kojeg nisu mogli učestvovati u programu raspodjele oko 2,1 milion KM.

Naime, radilo se o dijelu programa poticaja koji se odnosi na finansiranje provedbe mjera sprečavanja širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti, dijagnostičko ispitivanje na tuberkolozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda, te realizaciju programa za suzbijanje i kontrolu bruceloze kod ovaca i koza.

Sporno je bilo to što je u programu navedeno da je transfer za aktivnosti laboratorijske dijagnostike namijenjen, između ostalog, veterinarskim dijagnostičkim “ustanovama”, a ne laboratorijama, a “Multi Lab”, koji ima rješenje da ispunjava uvjete i da je ovlašteni laboratorij, nije registriran kao ustanova.

Službeni list BiH, Rješenje Konkurencijskog vijeća BiH

S druge strane, Federalno ministarstvo poljoprivrede je pobijalo zahtjev “Multi Laba”.

– Kolegij Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je, provodeći analizu zakonske i podzakonske legislative na državnom i federalnom nivou, konstatirao da se iz sredstava Programa poticaja za veterinarstvo izvršavaju obaveze proistekle iz Zakona o veterinarstvu FBiH, koji, prema njihovom mišljenju, ne predviđa mogućnost privatnih veterinarskih laboratorija kao organizacionog oblika za obavljanje veterinarske djelatnosti, već isključivo veterinarskih ustanova, na osnovu čega je donesen zaključak da se termini veterinarska dijagnostička ustanova i ovlaštene veterinarske laboratorije zamijene terminom “ovlašteni veterinarski laboratoriji javnih ustanova” – dio je opaski resornog ministarstva.

Konurencijsko vijeće je na kraju utvrdilo da je izvršena diskriminacija privatno registrovanih ovlaštenih laboratorija i donijelo rješenje protiv kojeg nije dozvoljena žalba, ali jeste upravni spor pred Sudom BiH.

Osim novčane kazne, Konkurencijsko vijeće je proglasilo ništavnom odluku Vlade FBiH o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za veterinarstvo” u dijelu koji se odnosi na određivanje organizacija koje primaju transfer.

Ništavan je i dio Uputstva o provedbi mjera za otklanjanje i sprečavanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za 2019. godinu koje je donijelo Ministarstvo.