Portal 072info

Izvješta Općinskog štaba civilne zaštite Zenica

Danas je Općinski štab civilne zaštite Zenica održao prošireni sastanak sa predstavnicima nadzornih organa, koji su angažovani na praćenju radova na ugroženim područjima općine, u cilju otklanjanja posljedica poplava i klizišta. Dogovotren je plan aktivnosti za naredne dane.

Građevinska operativa i mobilne ekipe su neprekidno na terenu na raščišćavanju putnih komunikacija i održavanju minimalne prohodnosti na najugroženijim putnim pravcim na području općine Zenica.

Štab je planirao sanaciju dijela vodotoka na području općine . Dat je nalog za čišćenje dijela korita rijeke Kočeve na potezu Zacarina -ušće rijeke Kočeve u Bosnu.

Zaključeno je da se pripremi pregled radova za najugroženiji dio sliva Kočeve u rejonu naselja Grm, kao i premjer radova za koričenje najkritičnijeg dijela Babine rijeke u rejonu naselja Kasapovići i Hajkovići u mjesnoj zajednici Donje Babino. Planirano je čišćenje i regulacija korita Starinskog potoka.Na Štabu je također dogovoreno da se prema projektu Otvorenog društva SOROŠ, nezaposleni, prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje , radno angažuju na prostoru Orahovičke rijeke i Starinskog potoka na rješavanju drenaže i propusta na starom putu za selo Bistrica i alternativnom putu za selo Starina.

Po sticanju uslova pristupit će se hitnoj sanaciji i djelimičnoj rekonstrukciji puta Topčić Polje-Starina kao i uređenju korita Starinskog potoka. Za te radove već je pripremljena potrebna projektna dokumentacija.

Nesmanjenim intenzitetom nastavljaju se aktivnosti na raščišćavanju u naselju Topčić Polje.Građevinska operativa radi na otkopavanju putne komunikacije za naselje Sebuje, raščišćavanju naplavina na klizištu Kula, kao i rejonima Nemile,Orahovice i Kolića, gdje se raščišćavaju putne komunikacije, naplavine i klizišta.Ekipe građevinske operative i u dane vikenda nastavit će sa planiranim aktivnostima na otklanjanju posljedica zadnjih poplava. (Dežurni telefon Civilne zaštite Općine Zenica za vrijeme vikende je 123.)

Press Općine Zenica

Podijelite članak