IZVJEŠTAJ MONITORINGA Zemljište na području Zenice veoma ugroženo

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o monitoringu zemljišta na području općine Zenica za 2015. godinu. Istraživanja, koje je na području 12 naseljenih mjesta ove općine proveo Federalni zavod za agropedologiju, ukazuju na povećanu koncentraciju većine neorganskih i organskih zagađivača vode i tla.

Najznačajniji antropogeni izvori zagađivanja biosfere i pedosfere su industrija, saobraćaj i razne vrste otpada. U većini slučajeva polutanti se akumuliraju u površinskom sloju zemljišta. Organski i neorganski polutanti se iz zemljišta prenose i akumuliraju u biljkama, a zatim lancem ishrane do životinja i čovjeka. Ukoliko su zagađujuće materije prisutne u većim količinama u tlu, indirektno mogu biti zagađene i podzemne vode.

Ocjena je da je da je zemljište veoma ugroženo i njegovoj zaštiti je neophodno posvetiti maksimalnu pažnju.

Analiza sadržaja neorganskih polutanata u zemljištu i procijednim vodama pokazala je da je nikal prisutan u prekograničnim količinama kod uzoraka na deset lokacija. Mangan je povišen kod šest, a kadmijum kod pet. Arsen je prisutan u prekograničnim količinama kod tri, dok je olovo povišeno kod dva uzorka. Na jedanaest od 12 ispitivanih lokacija je zabilježen povišeni sadržaj sumpora u tlu.

U uzorcima procijednih voda je na šest lokacija zabilježen povišen sadržaj nitratnog azota. Na dvije lokacije prisutni su bikarbonati u nešto većim količinama, dok je na jednoj mangan imao povišenu vrijednost.