IZVJEŠTAJ: Općinski štab civilne zaštite Zenica

Podijelite vijest

I  jutros je na  redovnom brifingu  Općinski štab civilne zaštite Zenica  analizirao  stanje i opredijelio tok današnjih aktivnosti na ugroženim područjima  općine.

I dalje je u prekidu putna komunikacija Zenica-Babino-Arnauati. Potrebna  mehanizacija i ljudi rade na uklanjanju zemljanih masa sa ceste na lokalitetu Kula-Miljkovići.

U prekidu je putna komunikacija Nemila-Bistričak-Šerići. Sva raspoloživa mehanizacija , opredijeljena za Nemilski kraj radi na osposobljavanju putne  komunikacije i održavanju minimalne prohodnosti  putne komunikacije za selo Orahovicu.

U toku večernjih  sati  osposobljen je alternativni put za motokultivatore i traktore od Topčić Polja prema selu Bistrici.

Ekipe  geologa i inženjera upućene su na teren kako bi procijenili mogućnost  uvezivanja  sela Bistrica-Smajići i Kolići i omogućili prohodnost najinterventnijim terenskim vozilima  i traktorima prema tim naseljima.

Raspoložive ekipe  građevinske struke iz JP za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ i Općine Zenica  s  geolozima  su na terenu  sa zadatkom da procjenjuju najugroženije lokacije  na kojima su se pojavila klizišta. Na osnovu njihovih procjena  na teren se  odmah upućuje neophodan materijal za drenažu klizišta i poduzimaju preventivne  mjere za zaštitu ljudi i materijalnih dobara.

Epidemiološka situacija je pod kontrolom. I dalje je akcenat  na kontroli ispravnosti vode za piće u lokalnim vodovodima, na kontroli ispravnosti hrane i pružanju psihološke pomoći ugroženim.

Nezapamćene  poplave uzrokovale su nepopravljive posljedice i na poljoprivredu  zahvaćenih područja. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  uputilo je danas  svoju ekipu na područje općine Zenica. Zadatak im je da provjere stanje poljoprivrednih proizvoda  koji su ostali nakon povlačenja  sa aspekta njihove upotrebljivosti za ishranu ljudi. Posebno će se  provjeriti ispravnost  salate, jagoda, krompira i drugih poljoprivrednih proizvoda koji se uzgajaju na tom području.

 Prema evidenciji Crvenog križa Zenica  preko  2500  evakuisanih  lica smješteno je u Zenici  kod rodbine i u kolektivne centre. Evakuisana  lica dužna su da se jave  u Centar  za registraciju kako bi se uspostavila baza podataka I omogućila sistemska briga o njima.

Od jučer su na terenu ekipe za prikupljanje preliminarnih podataka o štetama na objektima  nastalim usljed stanja prirodne nesreće zbog poplava i klizišta na području općine Zenica. Trenutno se  prikupljaju podaci u naseljima Topčić Polje, Gornje Crkvice i Blatuša, a navedena aktivnost bit će nastavljena.

Smještajnih kapaciteta ima dovoljno za prihvat. Prihvatilišta ljudi na ugroženim područjima  redovno se snabdijevaju  hranom i drugim potrepštinama sa utvrđenih punktova.

U saradnji sa Elektrodistribucijom Zenica nastavljene su aktivnosti na uspostavi alternativnih linija za  napajanje električnom energijom naselja Jastrebac, Vukotići i Šerići.

Press Općine Zenica