Izvještaj Općinskog štaba civilne zaštite Zenica

Podijelite vijest

Općinski  štab civilne zaštite Zenica nastavlja sa aktivnostima  na ugroženim  područjima općine, konstatovano je na  jutros održanoj sjednici Štaba kojom je predsjedavao Načelnik općine Husejin Smajlović.

Prema  informacijama  Štaba stanje na terenu  je nešto  bolje nego prethodnih dana. Na terenu je dovoljan broj ekipa sa potrebnim brojem ljudi i mehanizacije. I dalje je glavni cilj uspostava komunikacija gdje se do sada  nije uspjelo. Intenzivno se radi na raščišćavanju  glavne komunikacije  za Bistričak. Prohodan je put uz rijeku Bistričak od Količa do Jastrebca. U Starini je izvršena odvodnja vode  od klizišta koja je prijetila ne samo tom selu nego i susjednim. U Orahovici su nastavljeni radovi na raščišćavanju  komunikacije.

Pravac prema Babinskom slivu nije prohodan. Veliko klizište je na dijelu puta kod mjesta Kula-Miljkovići. Na taj teren i danas je upućen veći broj ljudi. Angažovani su pripadnici  dobrovoljne vatrogasne jedinice, mehanizacija i geolozi. Obezbijeđene su drenažne cijevi za odvodnju i kanalisanje vode iz klizišta u najbliže recipijente (rijeke, potoci i propusti).

Na području općine Zenica aktiviran je veliki  broj klizišta. Geolozi su obišli terene. Dali su instrukcije mještanima i Štabu  o nužnim mjerama.

U Šerićima je klizište  srušilo nekoliko  stambenih i vikend objekata. Geolog je sa mještanima  obišao  prostor  zahvaćen  klizištima i, prema procjenama, stanovnicima i objektima  u selu  ne prijeti opasnost od daljeg urušavanja. Mještani su dobili instrukcije  da redovno obilaze teren i u slučaju bilo kakvih pomijeranja tla i promjena obavještavaju Štab.U međuvremenu  pukotine na klizištu se zatvaraju i vrši odvodnja površinskih voda.

U Nemili su  angažovane ekipe  civilne zaštite s mehanizacijom i stanovništvo  na čišćenju mulja i  slivnika. Slivnici  se čiste i  u gradu  na Bulevaru i Blatuši. Kamberovića polje na lijevoj obali  rijeke Bosne je očišćeno. 

Osposobljena je komunikacija od Topčić Polja do Starine i moguć je saobraćaj  traktorima.  Uspostavljeno je snabdijevanje  električnom energijom na dijelu  naselja  Topčić Polje. Elektrodistribucija Zenica radi na uspostavi elektroenergetskog sistema na dijelovima općine  koji  su ostali bez napajanja usljed  poplava i klizišta.

Humanitarna pomoć dolazi u centralno skladište  Općine i distribuira  se prema  ugroženim lokalitetima i kolektivnim centrima  gdje je  prema posljednjim podacima smješteno  263 osobe (Kasarna  145, Studenski dom 80, Dom penzionera 15 i Ruhama 9). Stanovništvo smješteno u privatnim kućama, pojedinačno  hranom snabdijeva Crveni križ Zenica putem  mjesnih zajednica. Smještajnih kapaciteta za prihvat evakuiranog stanovništva sa ugroženih područa ima dovoljno.

Na terenu su i medicinske ekipe koje pružaju zdravsvenu pomoć stanovništvu u sabirnim centrima i ugroženim lokalitetima. Danas je mobilna ekipa Doma zdravlja uspostavila  ambulantu u Šerićima. Zaključak Štaba je da se formira komisij za procjenu ugroženosti i šteta na terenu, prvenstveno stambenih objekata.