IZVJEŠTAJ VLADE ZA PROTEKLE 4 GODINE: Utvrđena 34 zakona, zaposleno 433.439 ljudi, proizvodnja rasla za 10,9 posto, a izvoz…

Podijelite vijest

U danas usvojenom Izvještaju o radu Vlade FBiH za prvi kvartal 2014. godine, kaže se da je u ovom periodu održano 18 sjednica i razmatrano 613 tačaka dnevnog reda.

Upoređujući rad Vlade s prvim kvartalom 2010. godine (posljednja godina rada prethodne Vlade), kada je održano devet sjednica, može se zaključiti da je Vlada FBiH u prvom kvartalu 2014. godine održala čak dva puta više sjednica. Istovremeno, i razmatrani broj od 613 tačaka dnevnog reda je veći (prethodna Vlada 316).

U ovom periodu Vlada FBiH je utvrdila 34 zakona od, čega 18 nacrta i 16 prijedloga, te 81 podzakonski akt i 55 informacija i izvještaja. Poređenja radi, u prvom kvartalu 2010. godine, Vlada FBiH je utvrdila 23 zakona, 59 pozakonskih akata i 45 informacija i izvještaja. Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom periodu, u odnosu na prvi kvartal 2010. godine, Vlada FBiH utvrdila devet zakona više (ili 39 posto), 22 pozakonska akta više (ili 37,3 posto) i deset informacija i izvještaja više (ili 22,2 posto).

Konkretno i po najvažnijim oblastima podaci govore da je doneseno ukupno četiri zakona i jedan podzakonski akt koji se tiču sigurnosti građana, deset zakona i 19 podzakonskih akata kojima se poboljšava poslovno okruženje i upravljanje državnim finansijama. Za efikasnije upravljanje energetskim resursima utvrđena su tri zakona i 21 podzakonski akt, kao i deset podzakonskih akata kojima se uspostavljaju efkasnije prometne i komunikacijske veze.

S ciljem unapređenja zdravstvenog sistema utvrđeno je šest zakonskih i četiri podzakonska akta, dok je za uspostavljanje efikasnijeg sistema za rješavanja pitanja boraca i invalida, Vlada FBiH utvrdila osam zakona i dva podzakonska akta. Vlada FBiH je utvrdila i tri zakona i dva podzakonska akta koji bi trebali da poboljšaju tržište rada.

U svrhu efikasnijeg riješavanja problema u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva utvrđena su po dva zakonska i podzakonska akta. Vezano za upravljanje okolišem i turizmom, utvrđen je jedan zakon i dva podzakonska akta. Jedan zakon i pet podzakonskih akata imaju za cilj efikasnije upravljanje prostorom, dok je kroz jedan podzakonski akt i jedan plan rada Vlada FBiH nastojala doprinijeti efikasnijem obrazovnom sistemu. U svrhu bržeg riješavanja problema raseljenih osoba i izbjeglica Vlada je utvrdila jedan zakonski i četiri podzakonska akta.

Analiza osnovnih statističkih pokazatelja u prvom ovogodišnjem tromjesečju pokazuje da je u FBiH je na kraju februara 2014. godine evidentirano 438.011 zaposlenih. Na kraju februara 2010. godine (posljednja godina rada prethodne Vlade), broj zaposlenih je iznosio 423.557. Prema tome, broj zaposlenih na kraju februara 2014. godine veći je za 3,4 posto u odnosu na februar 2010. godine.

Stopa rasta zaposlenosti u februaru 2014. godine u odnosu na isti mjesec 2013. godine iznosi 1,1 posto (broj zaposlenih u februaru 2013. godine iznosi 433.439). Radi poređenja, u februaru 2010. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine (broj zaposlenih u februaru 2009. godine iznosio je 428.765) ostvaren je pad broja zaposlenih za 5.208 ili 1,2 posto.

U prva tri mjeseca 2014. godine ostvaren je i rast fizičkog obima industrijske proizvodnje za 10,9 posto u odnosu na isti period 2010. godine. U prvom kvartalu 2014. godine, u odnosu na isti period 2013. godine, industrijska proizvodnja je porasla za 5,1 posto.

Izvoz roba iz FBiH u ovom periodu iznosio je 1.374 miliona KM, što je za 35,6 posto više u odnosu na prvi kvartal 2010. godine. U prvom kvartalu 2014. godine uvoz robe je porastao za 30,6 posto u odnosu na isti period 2010. godine. Povećan je i stepen pokrivenosti uvoza izvozom i u izvještajnom periodu iznosi 58 posto (u prvom kvartalu 2010. godine – 55,8 posto), što je za 3,9 posto više u odnosu na prvi kvartal 2010. godine.

Vijesti.ba