Januar 2018. znatno topliji od prosjeka, Zenica bilježi ekstremne

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Prema preliminarnoj analizi podataka iz mreže meteoroloških stanica
Federalnog hidrometeorološkog zavoda, januar 2018. godine je bio znatno iznad
višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990.

Na meteorološkim stanicama, srednja mjesečna temperatura zraka kretala se od 2,1°C na Ivan Sedlu, 6,1°C u Bihaću do 7,5°C u Mostaru, dok je na meteorološkoj stanici Bjelašnica, srednja mjesečna temperatura zraka iznosila -4,2°C.

Prosječne mjesečne anomalije temperatura zraka kretale su se od +2,3°C na
Bjelašnici do +6°C u Gradačcu. Temperaturna odstupanja koja su zabilježena
tokom cijelog mjeseca najizraženija su bila tokom prve dekade januara, sa
anomalijama od 4°C na Bjelašnici do 9°C u Bihaću i Gradačcu.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Bihaću, Bugojnu,
Gradačacu, Tuzli, Ivan sedlu, Livnu i Zenici ocjenjuju se kao ekstremno tople, u
Sarajevu, Sanskom Mostu i Mostaru kao vrlo tople, a na Bjelašnici tople.

Srednje mjesečne maksimalne temperature zraka u januaru 2018. godine bile su
znatno iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. na svim meteorološkim stanicama
u FBiH, i kretale su se od -2,7°C na Bjelašnici do 16,2°C u Mostaru.

Srednje mjesečne minimalne zraka su također bile iznad višegodišnjeg
prosjeka i imale su vrijednosti od -5,8°C na Bjelašnici do 4,2°C u Mostaru.

Apsolutni temperaturni maksimumi kretali su se od 0°C na Bjelašnici do 19,0
°C u Gradačcu. Apsolutni temperaturni minimumi su se nalazili u rasponu od -13,9
°C na Bjelašnici do -0,3°C u Mostaru.

Analiza karakterističnih dnevnih temperatura zraka tokom januara 2018.
godine pokazala je da su na većini meteoroloških stanica od 5. do 9. januara
zabilježeni izuzetno topli dani (dani kada je srednja dnevna temperatura bila veća
za dvije standardne devijacije od prosječne).

U poređenju sa periodom od kada postoje mjerenja na pojedinim stanicama
(1951-2017.), vrijednosti srednjih temperatura za januar 2018. nigdje nisu
nadmašene. U Gradačcu je januar 2018. bio drugi, u Bihaću, Bugojnu, Ivan sedlu,
Livnu, Tuzli treći, a u Zenici, Sanskom Mostu, Sarajevu peti najtopliji januar.

Analiza ukupnih suma padavina za januar 2018. godine pokazuje da su na
meteorološkim stanicama u Bihaću, Sanskom Mostu, Bugojnu, Gradačcu, Tuzli i
Bjelašnici ukupne sume padavina bile iznad prosječnih vrijednosti 1961.-1990., dok su
u Sarajevu, Mostaru, Ivan sedlu, Livnu i Zenici, bile ispod prosjeka. Izraženo u
procentima od višegodišnjeg prosjeka, prispjele padavine tokom januara mjeseca
su se kretale u rasponu od 52 % u Mostaru do 141% u Bihaću.

Prema raspodjeli percentila, padavinske prilike u FBiH su okarakterisane kao normalne, navodi se u preliminarnoj analizi podataka iz mreže meteoroloških stanica
Federalnog hidrometeorološkog zavoda.