JP Elektroprivreda BiH d d Sarajevo 696x387 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
Kurbani 2021

Javi oglas za prijem radnika u JP “Elektroprivreda BiH”, objavljen u “Dnevnom avazu” 31. 5. 2021. godine.