AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi

Javni konkurs za izbor kadeta za školovanje na vojnoj akademiji u Austriji, objavljen u Večernjem listu 31. 3. 2021. godine.