AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Javni konkurs za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, objavljen u Dnevnom avazu 06.03.2021. godine.