v
AUTOR: H.D.
DATUM: Oct 17, 2021 @ 5:30
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
FIXGEHALT

Javni konkurs za prijem radni ka u radni odnos u JP Vodokom d.o.o. Kakanj, objavljen u Oslobođenju 30.09.2021. godine.

LIDER