AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi

Javni konkurs za školovane sedam kadeta na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane, objavljen u “Oslobođenje” 12. 4. 2021. godine.