AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JP “Tržnica” d.o.o. Zenica, objavljen u Oslobođenju 31. 3. 2021. godine.