AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
Kurbani 2021

Javni oglas za prijem izvršnog direktora JP “Grijanje” Zenica, objavljen u “Oslobođenju” 19. 5. 2021. godine.