Javni oglas za prijem izvršnog direktora JP “Grijanje” Zenica

Javni oglas za prijem izvršnog direktora JP “Grijanje” Zenica, objavljen u “Oslobođenju” 19. 5. 2021. godine.