Javni oglas za prijem radnika u JU “Dom zdravlja” Zavidovići

754ce8de580fb79f8df390a29fda3150
hp photosmart 720

Javni oglas za prijem radnika u JU “Dom zdravlja” Zavidovići, objavljen u “Oslobođenju” 11. 5. 2021. godine.