a 8
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
Kurbani 2021

Javni oglas za prijem radnika u JU “Penzionerski dom sa stacionarom” ZDK, objavljen u “Oslobođenju” 6. 5. 2021. godine.