Javni oglas za prijem radnika u JU “Penzionerski dom sa stacionarom” ZDK

a 8

Javni oglas za prijem radnika u JU “Penzionerski dom sa stacionarom” ZDK, objavljen u “Oslobođenju” 6. 5. 2021. godine.