Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dječji vrtić” Maglaj

unnamed 1

Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dječji vrtić” Maglaj, objavljen u “Dnevnom avazu” 7. 5. 2021. godine.