unnamed 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
Kurbani 2021

Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dječji vrtić” Maglaj, objavljen u “Dnevnom avazu” 7. 5. 2021. godine.