Portal 072info

Javni Oglas za za izdavanje u zakup poslovnih prostora od strane JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” dd Zenica.

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup poslovnih prostora

 

 

SHODNO ODLUCI NADZORNOG ODBORA PREDUZEĆA JKP „ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA“ DD ZENICA U NASTAVKU JE PREGLED SLOBODNIH POSLOVNIH PROSTORA SA POČETNOM CIJENOM U KM/ m²

 

RB. LOKACIJA POVRŠINA U m² POČETNA CIJENA POSL.PROST.U KM/ m² (bez PDV-a)
1. Bulevar Kralja Tvrtka I/34 24,5 m²                15 KM
2. Bulevar Kralja Tvrtka I/34 26,80 m²                20 KM
3. Bulevar Kralja Tvrtka I/34 34 m²                15 KM
4. Bulevar Kralja Tvrtka I/34 27 m²                20 KM
5. Bulevar Kralja Tvrtka I/34 30 m²                19 KM
6. Bulevar Kralja Tvrtka I/34 62,50 m²                19 KM
7. Bulevar Kralja Tvrtka I/34 21,60 m²                15 KM
8. Bulevar Kralja Tvrtka I/34 30 m²                15 KM
9. Bulevar Kralja Tvrtka I/34 40 m²                15 KM

 

 

 

 

  1. Pravo učešća na ovaj Javni oglas imaju sva pravna i fizička lica.

Zakupac – Korisnik poslovnog prostora koji koristi poslovni prostor koji je u vlasništvu Zenicatransa, a dužan je zakupninu za korištenje poslovnog prostora ne može učestvovati na javnom oglasu, ako prethodno ne plati dug zakupnine, kao i ostale komunalne troškove.

 

Poslovni prostori pod rednim brojem od 1 – 9 izdaju se u viđenom stanju, bez prava priznavanja uloženih sredstava u dovođenju poslovnog prostora u funkciju.

 

Poslovni prostori pod rednim brojem 1, 3, 5, 6 i 7  su ugostiteljskog karaktera.

 

Poslovni prostori pod rednim brojem 1, 2 i 8 su trgovačkog karaktera.

 

Poslovni prostori pod rednim brojem 1 i 8 je kancelarijskog karaktera.

 

Poslovni prostori pod rednim brojem 9 je kancelarijskog karaktera (najprilagodljiviji za advokatske i notarske usluge, knjigovodstveni servis, mjenjačnica i sl.)

 

Cijena poslovnih prostora se određuje prema kategorizaciji djelatnosti.

 

  1. Poslovni prostori pod rednim brojem 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 izdaju se na period od 1 (jedne) godine sa mogućnošću produženja važenja zaključenog Ugovora o zakupu poslovnog prostora. Produženje Ugovora će se sačiniti kao Aneks Ugovora, isključivo u pismenoj formi.

 

  1. Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.

Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj koverti.

Na koverti obavezno naznačiti podatke o učesniku, za pravna lica ime i prezime.

Neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Ponude se predaju do 19.06.2017. na protokol JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ dd Zenica sa naznakom „Javni oglas za poslovne prostore – NE OTVARATI“. Prijava na Javni oglas objavljena je u Dnevnom listu Oslobođenje od 05.06.2017.godine, te web stranicam Grada Zenica i JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ dd Zenica.

 

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija dana 27.06.2017. u 10:00 sati u prostorijama JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ dd Zenica.

 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati zainteresirana lica.

 

Prijava na oglas treba da sadrži podatke o učesniku, ime i prezime (za pravna lica naziv), adresu, sjedište, broj telefona i vrstu djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru.

 

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju pristignute iste cijene prednost se daje onom ponuđaču koji je prvi podnio prijavu na Javni oglas.

 

JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica zadržava pravo poništenja Javnog oglasa.

 

Poslovni prostori se mogu vidjeti radnim danom od 8 do 14 sati.

 

Za sve informacije obratite se u Službu za pravne i ekonomske odnose JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica.

 

 

v.d. Direktor Društva

 

___________________

Eldin Čivić,dip. ing.saobraćaja

 

Podijelite članak