Javni poziv za dodjelu 20 plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

Podijelite vijest

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima„ i na osnovu Sporazuma zaključenog između Grada Zenica i humanitarne organizacije „MAID“ broj: 02-45-7452/20 od 13.04.2020. godine kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „MAID“ 40 %, Grad Zenica 50 % i vlastitog učešća korisnika 10 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području Grada Zenice, Gradonačelnik raspisuje: Javni poziv

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na Info pultu Grada Zenica i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Grada Zenica sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Grada Zenica. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i upravljanje Grada Zenica na broj telefona 032/447-706 svakim radnim danom od 09:00-14:00 sati.

Obrazac zahtjeva za dodjelu plastenika

Izjava


Podijelite vijest