Jeste li ikada čuli za “profesionalne žalioce”? Oni u BiH zgrću desetine hiljada maraka mjesečno!

NaslovnaFINALZalbejpg

Kako ih u žargonu zovu “profesionalni žalioci” su preduzeća koja putem svojih advokata traže nepravilnosti u javnim nabavkama i na taj način pribavljaju veliku finansijsku korist, piše Micro Mreža.

Čitav postupak se dešava na način da javne nabavke raspisuju javna preduzeća i institucije, nakon čega se “profesionalni žalioci” javljaju na nabavku ne s ciljem da bi zaista prošli na tenderu, nego da bi kasnije mogli uložiti žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi. Prilikom prijave angažuju advokata, za čije troškove traže oko 1200 KM. Svaka žalba je u istoj formi, tako da advokati i nemaju neki trošak, dok od svake i najmanje zamjerke mogu da inkasiraju minimalno 614 KM.

Ako “bacimo oko” na pregled sajta Javnih nabavki, uočavamo da ih dnevno ima u prosjeku 50-ak. Brojne sadrže neku grešku, a profesionalni žalioci sa advokatima samo čekaju i podnose žalbu, nakon čega međusobno dijele novac, jer sarađuju sa istim advokatima.

Ovo smo saznali u neformalnom razgovoru sa nekoliko advokata koji nisu htjeli da javno daju svoju izjavu.

Što se tiče preduzeća “Primaprom” ono je kako bi zadovoljilo kriterije prifesionalne i tehničke sposobnosti koju definišu ugovorni organi koristilo potvrde koje mu je izdavalo jedno banjalučko udruženje – Udruženje građana “Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED” na čiju adresu se obraćao naš portal, međutim nismo dobili nikakav odgovor. Pošto je ugovor odnos između dva pravna lica i povjerljiv je, nismo mogli da dođemo u posjed istog ali smo neslužebno saznali da se na ovaj način pomenuto preduzeće pripremilo za tender.

To je išlo na sljedeći način, “Primaprom” bi pri izlasku na tender radi zadovoljavanja kriterijuma koje je zadao ugovorni organ koristio potvrde koje mu je izdao ponuđač, u ovom slučaju udruženje, kako bi što se tiče predmeta i vrijednosti zadvoljavao kriterijume koje zahtjeva ugovorni organ.

Kako je vidljivo iz tenderske procedure preduzeće “Primaprom” je nudilo 50 odsto veću cijenu od cijene koju je predvidio ugovorni organ, odnosno mnogo veću vrijednost od procijenjene vrijednost. Nakon što bi dostavio veću cijenu, ne bi imao nikakve šanse da dobije tender ali bi mogao da se žali. Nakon čega bi se žalio na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, jer se dešava da ugovorni organi previde da ispitaju nepravilno nisku cijenu prilikom ocjene ponuda.

Firma “Primaprom” d.o.o. je često bila predmet novinskih natpisa, pogotovo kada je u pitanju afera nabavke peleta u banjalučkom “Domu penzinera”, jer se pomenuta firma bavi uslugama grafičkog dizajna, štampanja, servisiranja štampača i prodajom kancelarijskog materijala.

Pored preduzeća “Primoprom”, “profesionalni žalilac” je i građevinska firma “Gradprom” d.o.o. iz Srpca. Kako su nam saopštili stručnjaci iz sektora javnih nabavki, ovo preduzeće odmah šalje žalbu ukoliko ima bilo kakvog osnova da se prijavi na tender.

Primjera radi od 6. mjeseca Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je razmatrala čak 46 žalbi podnesenih od strane ovog preduzeća. Sve ove žalbe su ugovorni organi proglasili neosnovane ali Gradprom nije odustajao. Ukoliko imamo 46 neosnovanih žalbi, po podacima dostupnim na sajtu Janvih nabavki je vidljivo da je veliki broj žalbi uvažen i da su plaćeni troškovi od minimalno 614 KM.

Naš portal je pronašao preko 10 žalbi koje su uvažene. Za neke je ugovorni organ platio 614 KM, a za neke 1300 KM koliko prvobitno Gradprom traži, kao naknadu troškova advokata. Ukoliko stavimo računicu na papir, vidljivo je da se putem ovog sistema mogu zaraditi na desetine hiljada maraka u protekla tri mjeseca.

Ono na šta ciljaju iz Gradproma su osnovne škole, koje nemaju profesionalnog kadra koje se bavi javnim nabavkama, pa im se često potkrade neka tehnička greška, koja suštinski ne mijenja tender.

S ciljem da utvrdimo sastav komisije koja formira tender, kontaktirali smo neke osnovne škole u ruralnim područjima Gradiške. Direktori su nam potvrdili da se sastavi komisija od nastavnika, odnosno ljudi iz prosvjete, koji se dobro pomuče da ispravno formiraju tender, te da se i njima često dešavalo da su morali platiti naknade u sporovima s firmama koje su uložile žalbu na njihov tender.

Sve ovo je čini se prepoznala Kancelarija za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, pa je formirala Prijedlog izmjena tarifa kada je u pitanju podnošenje žalbi, kako bi uskratila mogućnost pojave “profesionalnih žalilaca”, što je teško očekivati zbog jakog lobija advokata.

Ono što je na kraju važno istaći jeste da ovo nije konačan spisak “profesionalnih žalilaca” i ima ih na desetine ali su ova dva preduzeća najčešće koristila žalbu kao mogućnost zarade novca. Kada sve sumiramo veliki novac dijele advokati i preduzeća koja ih angažuju, koristeći mogućnost žalbe.

Ne treba isključiti ni to da u mnogim javnim nabavkama postoje namjerne greške, koje bi pogodvale nekome na tenderu, međutim, ovakav vid zloupotrebe žalbe donosi veliku štetu javnim preduzećima i institucijama, koju opet plaćaju građani Bosne i Hercegovine.

Bojan Trgić/Micro Mreža