Jevreji noćas dočekuju Novu 5775. godinu

Jevreji širom svijeta danas slave dolazak 5775 jevrejske Nove godine- Roš Hašana. Godišnji ciklus praznovanja jevrejskih praznika počinje praznikom Roš Hašana koji se slavi prvog i drugog dana sedmog meseca – Tišri.

Taj praznik je po gregorijanskom kalendaru u jesen, između početka septembra i kraja oktobra. Ova godina za Jevreje, koji koriste lunarni kalendar, počela je u četvrtak, 17. septembra prošle godine, a završava se danas, kada na prestanku dana, počinje nova 5775. godina.

Roš Hašana zajedno sa Jom kipurom razlikuje se od ostalih praznika po atmosferi ozbiljnosti.

Deset dana između ta dva praznika nazivaju se jamim noraim (strašni dani) na koje, po verovanju, ljudska zajednica izlazi pred “nebeski sud”.

Na Roš Hašana, čovek želi da se oslobodi duševnih tegoba kako bi u novu godinu ušao očišćen od greha. Otuda običaj da se na prvi dan praznika ide na obalu reke ili mora i da se gresi simbolično bacaju u vodu. Taj običaj se naziva Tašlih.

Novogodišnja trpeza treba da sadrži nešto slatko da bi cela godina bila slatka. Ne služi se ništa kiselo, gorko ni ljuto. Jede se riba sa glavom ili jagnjeća glava da bi godina bila celovita.

Osnovna molitva na praznik Roš Hašana glasi: “Upiši nas u knjigu života”. 

“Gospod reče Mojsiju: “Govori Izraelcima i reci: Sedmog mjeseca, prvog dana, neka vam je potpun odmor, proglašen glasom trube.”