AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Crna Hronika

Kantonalni sud u Zenici je dana 18.01.2021. godine, izrekao prvostepenu presudu u predmetu Šahdan, kojom je optuženi Šahdan Mahir oglašen krivim za krivično djelo ubistva iz člana 166. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 28. (pokušaj) istog Zakona.

S tim u vezi, sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

 

Optuženi Šahdan Mahir KRIV JE što je dana 08.03.2019. godine oko 1200 sati, u Zenici, u ul. … u zgradi Zavoda za bolesti ovisnosti Ze- Do kantona Zenica, nakon kratke verbalne prepirke sa M.M., istog udatio pesnicom u predio lica, od kog udarca je M. pao ispred ulaznih vrata Zavoda, nakon čega ga je zaštitar Zaštitarske agencije „C“ R.S. uhvatio i držeći pokušao spriječiti da vrši dalji napad na M.,

pa kada je M. ustao za njim povikao: „Pičko, pao si“, zasukao rukave i pozvao Mahira da se obračunaju, u kom trenutku se otrgnuo od zaštitara, pritrčao M., nakon čega je došlo do međusobnog zadavanja udaraca nogama i rukama, pa je u jednom momentu zaštitar ponovo uhvatio Mahira rukama s leđa, oko struka, u namjeri da ih razdvoji,

nakon čega mu se ponovno otrgnuo i u namjeri da M. liši života, iz torbice izvukao nož na preklop, crne boje, sa nazubljenim sječivom sa gornje strane uz ručku, ukupne dužine sječiva 10,2 cm, pa kada je zaštitar vidio nož u njegovoj ruci viknuo je M.:“Idi, ubost će te!“, dok je M. i dalje stajao, u kom momentu je u desnoj ruci držeći nož, snažno počeo zamahivati prema M.,

iako je bio svjestan da ubodima ovakvim nožem u predio glave i grudnog koša može istog usmrtiti, to i htio, pa je M. nanio ubodnu ranu u predjelu čela lijevo, ubodnu ranu lijeve polovine grudnog koša i ubodnu ranu u dijelu lijeve šake, koje povrede pojedinačno i u svom sveukupnom djelovanju predstavljaju lake tjelesne povrede.