doktor 1000x500 1
AUTOR: H.D.
DATUM: stu 3, 2021 @ 10:20
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
FIXGEHALT

JU Dom zdravlja Maglaj raspisala je poziv za prijem u radni odnos za poziciju medicinske sestre – tehničara, a za istu poziciju se traže četiri osobe.

NER FIT

Oglas je raspisan na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci u punom radnom vremenu. Osnovna plata za radno mjesto medicinske sestre-tehničara u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 986,70 KM.

Medicinska sestra – tehničar ima generalnu odgovornost da neposredno organizuje i pomaže ljekaru u pružanju usluga osiguranicima te da neposredno pruža usluge medicinske sestre osiguranicima na osnovu dokumentacije za ostvarivanje zdravstvene zaštite. Obavlja i druge poslove koji proističu iz kategorije poslova medicinske sestre – tehničara.

Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi:

Tekst se nastavlja nakon reklame
  • Da je državljanin BiH,
  • Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost

Posebni uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za radno mjesto su:

  • Da imaju završenu srednju stručnu spremu za stručno zvanje iz tačke I ovog oglasa,
  • Da imaju položen stručni ispit za traženo zvanje,
  • Da imaju važeću licencu za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne komore.

Dodatne informacije je moguće pronaći na zvaničnoj stranici Općine Maglaj

LIDER