Kad buduća majka puši, plodu prijeti ova bolest

m 2

Pušenje u trudnoći može dovesti do oštećenja genetskog materijala ćelija fetusa i povećati rizik za kasniju pojavu raka. Naučnici s Universitat Autonoma de Barcelona su učinak pušenja u trudnoći ispitali na ćelijama koje plutaju u tekućini oko fetusa.

Te ćelije proizvodi sam fetus, no one se kasnije odvajaju od njega. Do tih ćelija, amniocita, naučnicisu došli putim rutinskih amniocenteza. Pokazalo se da ćelije fetusa trudnica koje puše imaju više nivoe kromosomskih poremećaja, oštećenja i nestabilnosti. Daljnje analize su pokazale da duhan najjači utjecaj ima na dijelove kromosoma povezane s razvojem leukemije.