Portal 072info

Kada će BiH dobiti Koordinaciono tijelo za borbu protiv terorizma?

Koordinaciono tijelo za brobu protiv terorizma još nije uspostavljeno, a na sjednici Vijeća ministara održanoj 28. jula dnevnim redom je bilo najavljeno razmatranje Prijedloga odluke o uspostavljanju Koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma, ali zbog pribavljanja potrebnih mišljenja navedena tačka dnevnog reda je odložena, kako bi se razmotrile primjedbe i sugestije dostavljene od pojedinih ministarstava, piše novinska agencija Patria.

Ministarstvo sigurnosti BiH od aprila 2015. godine na inicijativu Tužilaštva BiH, preduzima aktivnosti na sačinjavanju Prijedloga Odluke o uspostavljanju Koordinacionog tijela borbe za brobu protiv terorizma u BiH, ali do danas to nije urađeno.

 

Odlukom Vijeća ministara BiH uspostavljena je Grupa za borbu protiv terorizma i jačanje sposobnosti za borbu protiv terorizma, koju su činili predstavnici državnih i entitetskih i tijela Brčko Distrikta, a koja je radila pod vodstvom Tužilaštva BiH i nadzorom Ministarstva sigurnosti.

– Nakon devet godina postojanja Udarne grupe uočeno je da ovako uspostavljena radna grupa nije imala sveobuhvatne nadležnosti u cilju adekvatnog postupanja u pogledu borbe protiv terorizma. Nakon analize dotadašnjeg rada Grupe, te aktuelnih terorističkih aktivnosti i pojačane prijetnje terorizma, došlo se do zaključka da postoji hitna potreba da se dosadašnja Udarna grupa prekonstruiše u Koordinaciono tijelo – kažu iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Dodaju da je potreba formiranja ovog tijela naglašena i posljednjim terorističkim napadima u BiH, kao i sve učestalijim terorističkim napadima širom Evrope.

– Koordinaciono tijelo za brobu protiv terorizma imalo bi i funkciju prevencije određenih terorističkih aktivnosti, prikupljajući informacije na osnovu kojih će se praviti analize u skladu sa ukazanim potrebama – dodaju iz Ministarstva sigurnosti BiH.

No, Vlada Republike Srpske odbacila je kao sporan Prijedlog odluke o uspostavljanju Koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma u Bosni i Hercegovini.

Entitetska vlada je ocijenila da pokušaj uspostavljanja takvog tijela posredstvom odluke Vijeća ministara BiH predstavlja pravni i politički presedan.

Ta odluka je obrazložena konstatacijom da su sva tijela i agencije iz oblasti unutrašnjih poslova i sistema sigurnosti u BiH uspostavljeni na osnovu zakona.

Podijelite članak