Kada se dijete igra, ono uči o sebi i drugima

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Dom naroda Federalnog parlamenta naredne sedmice razmatrat će po hitnom postupku predložene izmjene i dopune budžeta Federacije za 2018. godine, kojima je predviđeno da se neutrošena sredstva iz 2017. godine u iznosu od 107,0 miliona KM namijenjena za izgradnju autocesta i brzih cesta na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, planiraju na isti način i sa istom namjenom.

Ova sredstva potrebno je u što kraćem roku staviti na raspolaganje kako bi se čim prije mogla utrošiti u svrhu realizacije planiranih infrastrukturnih projekata koje implementira javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar”, potvrđeno je Feni iz Federalnog ministarstva finansija.

Podsjećanja radi, prilikom usvajanja rebalansa budžeta FBiH za 2017. godinu u Parlamentu FBiH je usvojen amandman kojim se definisalo da program utroška navedenih sredstava usvaja Parlament.

S obzirom na to da program utroška nije usvojen sredstva su ostala neutrošena, te se izmjenama i dopunama ovogodišnjeg budžeta Federacije omogućava nastavak implementacije ovog veoma značajnog procesa.

Pored neutrošenih sredstva iz 2017. godine od 107 miliona KM, iz Ministarstva navode da je Federaciji uplaćeno 87.207.037 KM jer je BiH ispunila sve uslove iz matrice politika u okviru DPL projekta sa Svjetskom bankom, dok je 97.214.772 KM doznačeno u budžetu FBiH budući da su ispunjene prethodne mjere iz Pisma namjere proširenog aranžmana s MMF-om.

“Zbog navedenog, Federalno ministarstvo finansija je izmijenilo strukturu finansiranja ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH na način da se odustalo od planirane prodaje potraživanja u iznosu od 60 miliona KM, te je smanjena planirana emisija obveznica za 124 miliona KM“, ističu iz Federalnog ministarstva finansija.

Na osnovu kratkoročnih indikatora može se zaključiti da je BiH ostvarila rast na nivou prošlogodišnjeg (nominalni rast 3,1 posto, realni rast 3,0 posto u 2017. u odnosu na 2016. godinu), a najznačajniji doprinos tome je ostvaren u domenu privatne potrošnje, potaknute rastom broja zaposlenih, priliva iz inostranstva, porastu uvoza, porastu prihoda od indirektnih poreza i porastu prometa u maloprodaji.

U BiH se u 2018. godini očekuje dodatno jačanje ekonomskog rasta, te se očekuje da bi stopa realnog rasta BDP-a mogla iznositi 3,2 posto, sa ključnim osloncem rasta u povećanju domaće tražnje, dok se u periodu od 2019. – 2021. godine očekuje nastavak rasta po prosječnoj stopi od 3,6 posto.

Da bi predložene izmjene i dopune rebalansa ovogodišnjeg budžeta Federacije mogle stupiti na snagu potrebno je da ih razmatra, a potom odobri i Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Akta.ba