Kako aktivirati “SOS kredit”?

Podijelite vijest

Aktivacija „SOS kredita“ vršit će se na zahtjev korisnika, upućivanjem besplatne SMS poruke iz BH Mobile mreže na broj 061 11 077. Preduslov za korištenje „SOS kredita“ je da je pozivalac aktivan korisnik BH Telecoma posljednjih godinu dana, da nema već aktiviran kreditni limit te da na svom računu posjeduje manje od 0,20 KM. Nakon izvršene provjere o ispunjavanju uslova za aktivaciju „SOS kredita“, korisniku će se kreditni limit postaviti na – 2 KM, uz naplatu transakcije u iznosu od 0,10 KM (cijena sa PDV-om).

U slučaju da korisnik koji ne ispunjava uslove pošalje zahtjev za korištenje usluge, iznos transakcije neće biti naplaćen, a korisnik će dobiti odgovarajuću povratnu poruku. Rok važenja „SOS kredita“ je 30 dana. Prilikom izvršenja sljedeće nadopune Ultra računa bit će uračunato negativno stanje, odnosno aktivirano zaduženje i isto će biti umanjeno od iznosa sljedeće nadopune.

Ukoliko korisnik podnosi zahtjev za „SOS kredit“ dok se nalazi u roamingu, naplatit će mu se cijena slanja SMS poruke iz roaminga. Aktiviranjem ove usluge BH Telecom nastoji pružiti pomoć svojim korisnicima u prevazilaženju vanrednih situacija.