38d2b242e3b3ad9ca855 potni list 747x375 1
AUTOR: H.D.
DATUM: sij 12, 2022 @ 20:20
KATEGORIJA: Regija / Vijesti

Slovenačko državljanstvo osoba može steći rođenjem ili naturalizacijom. U tekstu ćemo vam detaljnije objasniti kako je moguće postati državljanin Republike Slovenije.

Pojedinac može steći slovenačko državljanstvo rođenjem ili naturalizacijom

U Sloveniji važi princip krvnog srodstva, što znači da dijete stiče državljanstvo rođenjem i stiče državljanstvo od roditelja, bez obzira na mjesto rođenja. Novorođenčad stiču državljanstvo Republike Slovenije ako je barem jedan od roditelja slovenački državljanin.

Pojedinac može steći slovenačko državljanstvo i naturalizacijom ako živi u Republici Sloveniji na propisani rok, ili vanrednom naturalizacijom, koja omogućava sticanje slovenačkog državljanstva pod lakšim uslovima, kada to može koristiti i državi, ekonomiji, kulturi, nacionalnim interesima, itd.

Sticanje državljanstva naturalizacijom

Pojedinac može steći slovenačko državljanstvo naturalizacijom, pri čemu mora ispunjavati uslov stvarnog i neprekidnog života u Republici Sloveniji na određeno vrijeme i druge zakonom utvrđene uslove:

Tekst se nastavlja nakon reklame
 • živi u Sloveniji najmanje deset godina, od čega neprekindo posljednjih pet godina prije podnošenja zahtjeva,
 • je u braku sa slovenačkim državljaninom najmanje tri godine i živi u Sloveniji neprekidno najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva,
 • je izgubio slovenačko državljanstvo na osnovu otkaza ili odricanja i živi u Sloveniji neprekidno najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva,
 • je slovenački emigrant ili njegov potomak do četvrte generacije po uspravnoj liniji (otac, majka, djed, nana, itd.) i živi u Sloveniji najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva,
 • je osoba bez državljanstva i kao osoba apatrid živi u Sloveniji neprekidno pet godina prije podnošenja zahtjeva,
 • ima priznat status izbjeglice i živi u Sloveniji neprekidno pet godina prije podnošenja zahtjeva,
 • je pohađao i uspješno završio najmanje visoko obrazovanje u Sloveniji i živio u Sloveniji najmanje sedam godina, od čega neprekidno najmanje godinu dana prije podnošenja prijave,
 • je rođen i živi u Republici Sloveniji od rođenja,
 • maloljetan je, živi u Sloveniji i njegovi roditelji koji su stekli državljanstvo Republike Slovenije podnose zahtjev za njega za sticanje slovenačkog državljanstva.

Sticanje državljanstva po rođenju

U Sloveniji postoje tri načina sticanja državljanstva po rođenju:

 1. Ako su u trenutku rođenja djeteta oba roditelja državljani Republike Slovenije,
 2. ako je u trenutku rođenja djeteta jedan od roditelja državljanin Republike Slovenije, a dijete je rođeno u Sloveniji,
 3. ako je u trenutku rođenja djeteta jedan od roditelja državljanin Republike Slovenije, a drugi nepoznatog državljanstva ili se ne zna ko je drugi roditelj.

Sticanje državljanstva zahtjevom

Ako je dijete rođeno u inostranstvu i samo jedan od roditelja je državljanin Republike Slovenije, a drugi strani državljanin, ono može steći državljanstvo Republike Slovenije ako roditelji podnesu zahtjev za slovenačko državljanstvo. . Roditelji moraju prijaviti svoje dijete za slovenačko državljanstvo dok ne navrši 18 godina.

Ako je osoba punoljetna i rođena u inostranstvu, a samo jedan od roditelja jedržavljanin Republike Slovenije, a drugi strani državljanin, a roditelji ga nisu prijavili kao slovenačkog državljanina do 18. godine života, može steći državljanstvo Republike Slovenije ako podnese zahtjev do svoje 36. godine.

Izjava o zahtjevu djeteta ili punoljetne osobe podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Slovenije u inostranstvu, upravnoj jedinici ili Ministarstvu unutrašnjih poslova.

LIDER