Kako je Košarkaški savez BiH trošio novac, kome je plaćano “posebno zalaganje”, ko je sve tužio KSBiH

Kako je Košarkaški savez BiH trošio novac, kome je plaćano “posebno zalaganje”, ko je sve tužio KSBiH

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine, preciznije njegov Nadzorni odbor, krajem prošle godine izvršio je kontrolu poslovanja KSBiH.

Raport ekskluzivno prenosi detalje ovog više nego interesantnog materijala u kojem se otkriva kako je posljednjih godina poslovao Košarkaški savez Bosne i Hercegovine, preciznije od 1. novembra 2018. do 31. oktobra 2022.

Zanimljivo štivo pokazuje kolike su obaveze KSBiH, kome je i koliko plaćano iz kase Saveza, da li je poštovan Statut kod finansijskog poslovanja i slično.

KSBiH: Najveća zamjerka

“Analizom i uvidom u Bilanse stanja i uspjeha kao i ostalu dostupnu dokumentaciju ustanovljeno je da navedeni rezultati ne predstavljaju stvarno stanje jer u bilansima nije izvršena rezervacije sredstava iz sudskih presuda, pogotovu pravosnažnih, što bi znatno izmjenilo prikazanu sliku u negativnom smjeru.

To je glavni razlog zašto se iz Bilansa stanja i uspjeha ne može utvrditi stvarno stanje kao i stvarna dugovanja KSBiH.

Ono što je najveća zamjerka na rad UO i najveći propust je činjenica da UO nije upravljao finansijskim poslovanjem a što je u suprotnosti sa Statutom i Članom 33. gdje se jasno kaže da Upravni odbor obezbjeđuje provođenje finansijskog plana Saveza i odlučuje o rasporedu i korištenju sredstava prema finasijskom planu.

Izvještaj obuhvatio i reprezentacije

Uvidom u dokumentaciju ustanovljeno je da ne postoji nijedna odluka Upravnog odbora gdje se odobrava korištenje finansijskih sredstava kao i plaćanje.

Finansijskim poslovanjem Saveza je isključivo upravljao generalni sekretar (Amer Čolan, op. a.) te je sam i donosio sve odluke vezano za finansije.

Iz Statuta KSBiH: Nadzorni odbor se poziva na Član 33 

Također uvidom u dokumentaciju ustanovljeno je da ne postoje ni odluke UO za sklapanje ugovora sa dobavljačima, sponzorima i donatorima, osim jedna a to je prilikom sklapanja ugovora sa kompanijom Telemah.

Ugovori s dobavljačima

Ugovori sa dobavljačima su potpisivani bez raspisivanja Javnih oglasa i prikupljanja minimalno tri ponude, što bi bio minimalan uslov za zakonito i transparentno poslovanje.

Posebno je to bila obaveza, jer je KSBiH svake godine imao značajna prihode iz budžeta”, navodi se u izvještaju Nadzornog odbora KSBiH.

Iz izvještaja Nadzornog odbora

Odluke o potpisu ugovora je isključivo donosio generalni sekretar, naglašavaju iz Nadzornog odbora.

Potom iznose podatke o troškovima.

“U 2022. godini samo troškovi transportnih usluga su iznosili 518.951,81 KM. Od toga samo na MIA TURS d.o.o. Sarajevo je otpada 378.221,72 KM. Niti za jednu fakturu ne postoje tri ponude, kao ni odluke UO o plaćanju istih.

Analizirajući karticu dobavljača može se ustanoviti da je KSBiH kod navedene firme najvećim dijelom u pretplati, koja u jednom trenutku iznosi i 149.311,18 KM.

Ne postoji odluka niti saglasnost UO

U 2022. godini je nabavljena Sportska oprema od firme „Grafobalkan“ SP u iznosu od 278.260,16 KM, po izjavi generalnog sekretara od tog iznosa bi trebalo biti oko 60.000,00 KM sponzorstvo, dok po zvaničnoj kartici stoji da je plaćeno 70.459,30 KM, a da je trenutni dug 207.800,86 KM.

Također analizirajući karticu dobavljača GRAFOBALKAN SP, može se vidjeti da je KSBIH od 01.01.2022. – 21.09.2022. kupio opreme u iznosu 64.305,70 KM, a da je dana 12.10.2022. kupio opremu u iznosu od 213.954,46 KM”, navodi Nadzorni odbor.

NO potom konstatira da je poređenju sa prethodnim dobavljačem sportske opreme firmom “Hasky sport“ d.o.o., KSBiH za 6 godina kupio 209.563,34 KM. Sve ostalo je bilo sponzorstvo.

“Mjesec prije isteka ugovora sa firmom “Hasky Sport“ d.o.o. ugovor je jednostrano prekinut od strane KSBiH te se KSBiH izložio tužbi od 303.298,15 KM.

Ko je upravljao finansijama?

Za prekid navedenog ugovora ne postoji odluka niti saglasnost UO. Također ne postoji odluka niti saglasnost UO za potpisivanje ugovora sa novim dobavljačem”, tvrdi NO.

Naročito je zanimljiva konstatacija Nadzornog odbora da je uvidom u dokumentaciju ustanovljeno da je u 2022. na ime izdataka za posebno zalaganje isplaćen iznos od 167.875,00 KM.

“Navedene isplate su izvršene odlukom generalnog sekretara, bez odluke i saglasnosti UO. Za navedene isplate također ne postoji pravilnik o isplatama, a došlo je i do kršenja Odredbi zakona o blagajničkom poslovanju.

Također uvidom u isplate toplog obroka i prijevoza je ustanovljeno da se isti isplaćuje i onim uposlenicima koji ne dolaze na posao što je u suprotnosti sa zakonom o toplom obroku i prijevozu”, tvrdi Nadzorni odbor.

Porezne obaveze

Nadzorni odbor konstatira da je izvršena uplata redovnog PDV -a za 2019, 2020, 2021. i 2022. godinu u iznosu od 274.063,00 KM i to:

Stanje obaveza PDV-a na dan 31.10.2022. iznosi 533.704,07 KM, od čega otpada na glavnicu 365.756,54 KM.

Dana 24.1.2022. Uprava za indirektno oporezivanje je izdala rješenje o izvršenoj kontroli u KSBiH po službenoj dužnosti za period 1.5.2019 – 30.11.2021. te donijela riješenje da utvrđeni podaci odgovaraju činjeničnom stanju.

Dana 26.1.2021. napravljen je sporazum o plaćanju javnih prihoda u ratama te utvrđeno stvarno stanje obaveza Saveza u iznosu od 693.702,90 KM.

Tužbe i presude

“Ono što je zabrinjavajuće u daljem funkcionisanju KSBiH i što predstavlja najveću opasnost su pravosnažne i izvršne presude. One kao takve predstavljaju prijetnju da KSBiH u svakom trenutku može biti blokiran.

Za zastupanje KSBiH kod sudova je angažovana Advokatska kancelarija Avdo Salihbegović i Hajrudin Kapetanović”, navodi NO.

U nastavku Nadzorni odbor izdvaja:

Pravosnažne presude:

HBRD „Hoteli Ilidža“ d.d. Ilidža

Energoinvest d.o.o.

ASA Holding d.o.o.

KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo

Profimedia. d.o.o. Banja Luka

Nepravosnažne presude i tužbe:

Harun Mahmutović

Mrkulić Kompani d.o.o. Sarajevo-Ilidža

JU KSRC ILIDŽA

Hasky Sport d.o.o. Travnik

Litvatrans d.o.o. Banovići

Šta je s novcem iz Australije?

Ženska seniorska reprezentacija je u septembru prošle godine nastupila na Svjetskom prvenstvu u Australiji, što predstavlja naš trenutno najveći rezultat.

Nadzorni odbor bavio se i tom temom.

Košarkašice igrale na SP

“Kada je u pitanju nastup na Svjetskom prvenstvu, iz medija smo svi mogli vidjeti da je bh. dijaspora prikupljala sredstva i organizovala donatorske večeri u Australiji za našu reprezentaciju, gdje su prikupljena značajna finansijska sredstva.

Nažalost u dokumentaciji nema podataka o novčanim tokovima iz Australije”, navodi se u izvještaju Nadzornog odbora.

Otežavajuća okolnost

Otežavajuća okolnost u radu je bila činjenica da nikada nije napravljena primopredaja između bivšeg i aktuelnog UO, kao i između bivšeg i aktuelnog generalnog sekretara, navodi Nadzorni odbor.

“Sav fokus koji je u tom trenutku UO imao, bio je na deblokadi i stabilizaciji KSBIH, kao i reprezentativnim selekcijama.

Uvidom u dostupnu dokumentaciju ustanovljeno je da početno stanje duga na dan 1.11.2018. godine iznosi 3.032.416,40 KM.

U prvoj godini mandata, UO kao i Generalni sekretar su dobrim angažmanom uspjeli značajan dio ovog duga smanjiti. I to tako što je jedan dio duga otpisan zbog zastare, jedan dio je plaćen kroz pravosnažne presude i blokade. Jedan dio je riješen sporazumima sa tužiteljima”, objavio je Nadzorni odbor.

KSBiH: Zaključci Nadzornog odbora

Nakon izvršenog pregleda i analize poslovanja KSBiH, Nadzorni odbor donio je sljedeće zaključke:

Zaključci Nadzornog odbora

Obzirom da se radi o obimnoj i složenoj dokumentaciji, istu nije bilo moguće u kratkom vremenskom periodu detaljno pregledati.

Kako je već u pregledanom dijelu utvrđen veliki broj nepravilnosti, Nadzorni odbor traži od Skupštine da donese odluku i naloži UO da angažuje licenciranu Revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju poslovanja KSBIH u protekle 4 godine.

Detaljna Revizija poslovanja je neophodna kako bi se utvrdila stvarna dugovanja, kao i odgovornosti za ista.

Sve navedeno je neohodno kako bi Novi saziv UO odbora imao čistu situaciju te da nesmetano može početi raditi.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica