AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Lifestyle / Zabava
Kurbani 2021

Nema ljepše stvari za jednog roditelja, nego kad mu dijete postigne neki uspjeh bilo u školi ili nekoj slobodnoj aktivnosti, i kada dijete radi ono što voli, te je sretno.

Za svaki uspjeh kod djeteta odgovorni su i njihovi roditelji, pa kada dijete postigne uspjeh, roditelj je još ponosniji jer je dobio priznanje za svoj trud i upornost prilikom odgoja.

Svakog roditelja još više veseli kada mu dijete pokaže neki poseban talent za pojedinu aktivnost. Kada roditelj primijeti da mu je dijete posebno nadareno za neku određenu aktivnost, postavlja si pitanje kako da još potakne prirodni dar svog djeteta, a da ga pritom ne uguši.

Kako bi vaše dijete u nečemu uspjelu, vrlo je važno da na vrijeme otkrijete njegov prirodni talent, te da mu pomognete da ga razvije u nešto više. Kada primijetite da vam je dijete talentirano za neko određeno područje, trebate ga poticati, te mu pomoći da razvije osjećaj samouvjerenosti i sigurnosti.

Mnoga djeca su nadarena, ali nažalost mnogi roditelji ne primijete to kod svog djeteta na vrijeme. Stoga stručnjaci preporučaju roditeljima da što više učestvuju u djetetovim aktivnostima, te da ga prate u njegovom razvoju. Samo na taj način roditelji mogu primijetit da li je dijete talentovano za nešto.

Vi kao roditelj morate biti dio djetetovog života, te učestvovati u njegovom razvoju i svim ostalim aktivnostima. Trebate redovno odlaziti na roditeljske sastanke, kao i pratiti ga na slobodnim aktivnostima.

Pratite svakog dana što vaše dijete voli najviše, te koje teme, filmovi i knjige ga zanimaju. Kada primijetite što vaše dijete najviše interesira, upišite ga na dodatne sate tematike koja mu leži. Ono što je najbitnije je da dijete u tome uživa, te da mu se ne stvara nikakav pritisak.

Ukoliko ćete djetetu stvarati pritisak, možete postići kontraefekt ili postići da dijete ono što voli shvati kao obavezu i opterećenje. Vi kao roditelj morate djetetu pružiti šansu da razvije svoj talent, te ga uvijek i u svemu što voli trebate podržavati, naravno jedno ako to nije opasno po život.