11 12
AUTOR: H.D.
DATUM: lis 28, 2021 @ 13:40
KATEGORIJA: Lifestyle / Zabava
FIXGEHALT

Pejsmejker koji je ugrađen „komunicira“ sa srcem putem elektrode – posebnog žičanog provodnika. 

NER FIT

Pejsmejker kontinuirano, stalno, prati rad srca. Onog momenta kada pejsmejker registrira usporenje u ritmu srca ili pauzu, preko te iste elektrode šalje mali električni impuls u srce i potakne ga na normalan rad.

Duže traje

Odmah potom nastavlja pratiti ritam i, ako ima potrebe, upućuje daljnje impulse. Na ovaj način pejsmejker ne dozvoljava srcu da radi presporo ili da pravi pauze u radu koje bi mogle biti izvor tegoba ili čak opasnosti po život. Ako, međutim, srce samo radi kako treba, pejsmejker ga samo snima i miruje sve do momenta kad bude potrebno da ponovo svojim impulsima povede normalan ritam srca.

Onda kada nije potreban, pejsmejker se ne aktivira, tako da se izbjegne kolizija s normalnim ritmom srca i njegovim otkucajima, a istovremeno se i štedi baterija, pa pejsmejker može duže trajati. Da bi radio pravilno, pejsmejker se mora adekvatno programirati.

Tekst se nastavlja nakon reklame

Najbolja pozicija

Prvo programiranje odvija se već tokom ugradnje pejsmejkera, kada se testira čitav spektar parametara njegove funkcije: koja je najbolja pozicija vrha elektrode unutar srca, koliko je pejsmejker osjetljiv, zatim koliko treba biti jaka struja koju pejsmejker isporučuje u srce da bi srce moglo biti potaknuto na kontrakciju, a da ta struja opet ne bude prejaka da izazove bol kod pacijenta ili kontrakcije okolnih mišića, itd.

Prva kontrola

Nakon što se pacijent, po ugradnji pejsmejkera, otpusti iz bolnice, preporučuju se povremene, precizno definirane kontrole pejsmejkera. One se moraju poduzimati da se korigiraju parametri rada pejsmejkera, da se verificira njegova ispravnost i da se prati stanje baterije. Također se prate i stanje elektrode, njena električka i mehanička ispravnost i sl. Prva kontrola pejsmejkera učini se mjesec nakon ugradnje.

LIDER