Kako se boriti protiv korupcije u BiH?

novac 1
Podijelite vijest

Trend prijave korupcije u našoj zemlji iz godine u godinu sve je manji.

Primjera radi, u 2016. godini građani su prijavili 139 slučajeva korupcije. Za prošlu godinu taj broj je za 38 slučajeva manji.

Regionalna atikorupcijska mreža pokrenula je projekt kojem je cilj poticanje građana da prijave korupciju.

No, s druge strane, iskustva ljudi koji su korupciju prijavili nisu pozitivna.

Postavlja se pitanje, ko će i kada konačno stati iza onih koji korupciju prijavljuju?


Podijelite vijest