8
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
NER FIT

Članovi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva (HKUD) „Gromovnik“ iz Novog Šehera kod Maglaja, nakon pisanja scenarija, višemjesečnih proba, prikupljanja i izrade tradicionalnog alata, ovih dana snimili su još jedan izuzetan videomaterijal.

FIXGEHALT

Nakon što su kosci pokosili travu, a domaćice pripremile kosački doručak, u popodnevnim satima 30-ak članova „Gromovnika“ počelo je sa sakupljanjem trave i slaganjem sijena.

Učesnici su na kraju zaigrali i tradicionalno kolo
  • Učesnici su na kraju zaigrali i tradicionalno kolo
  • Naravno, rad je bio protkan šalama i izvornim pjesmama žepačko-maglajskog kraja, a na kraju se odigralo i tradicionalno kolo „Maglajka“.

    Uz ranije snimljene materijale – tradicionalno pranje haljina, uređenje lana i berba kukuruza – i ovaj materijal će biti dio kulturne baštine Hrvata ovog dijela Bosne i Hercegovine koji će kasnije, kao sastavni dio multietničke i multikulturalne BiH, biti pohranjen u arhive zavičajnih i nacionalnih biblioteka. 

    LIDER

    Podršku ovom višegodišnjem projektu HKUD-a „Gromovnik“ dali su općine Maglaj i Žepče, lokalni privrednici i pojedinci.