Kako se zaposliti u Beču: Pročitajte praktične i korisne savjete

Podijelite vijest

Veliki broj čitalaca svakodnevno interesuje kako pronaći posao u Austriji i Beču.Na jednom mjestu donosimo sve praktične informacije….

Šta je potrebno za rad u Beču

Kako su nas informisali u Kontakt birou grada Beča u Sarajevu, da biste smjeli raditi u Beču nije Vam dovoljna samo dozvola za nastanjenje. Zakon o zapošljavanju stranaca.
(Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG) predstavlja osnovu za odobravanje pristupa stranoj radnoj snazi na austrijsko radno tržište. O zahtjevima iz te oblasti rješenja donosi Zavod za zapošljavanje (Arbeitsmarktservice – AMS).
U Austriji je zakonom propisana obaveza socijalnog osiguranja (Sozialversicherung-SV). To znači: ako radite i primanja su Vam iznad granice zarade do koje se ne plaćaju doprinosi ili takozvane “Geringfügigkeitsgrenze” (za 2014. 395,31 eura mjesečno), onda imate automatsko zdravstveno i penziono osiguranje kao i osiguranje u slučaju nesreće na radu. Privatni poduzetnici i osobe koje traže posao imaju mogućnost da se osiguraju samostalno ili da se saosiguraju preko člana porodice.
Brojna savjetovališta profesionalno odgovaraju na Vaša pitanja u vezi sa zapošljavanjem i radnim pravom, pomažu Vam u slučaju nezaposlenosti i traganja za poslom. Hendikepiranim osobama olakšava se profesionalna integracija. Oni koji žele biti “svoji na svome” mogu dobiti savjetovanje u vezi sa osnivanjem privatnih firmi.

Kriteriji za naseljavanje kvalifikovane radne snage
Crveno-bijelo-crvena karta (Rot-Weiss-Rot-Karte)

Početkom jula 2011. godine stupaju na snagu nova pravila o naseljavanju stranaca sa određenim kvalifikacijama. U tu svrhu se uvodi nova dozvola za nastanjenje: Rot-Weiss-Rot karta. Ona kvalifikovanu osobu vezuje za određenog poslodavca na period od najmanje godinu dana, poslije čega je moguć prelazak na slobodno radno tržište.

Rot-Weiss-Rot karte se izdaju u četiri različita slučaja:

1. Posebno visoko kvalifikovani
Osobe koje dostignu najmanje 70 do 100 bodova se smatraju „posebno visoko kvalifikovanim”. Takve osobe mogu zu prilog svih dokaza o svojoj kvalifikaciji zahtjevati izdavanje vize D u nadležnoj austrijskoj ambasadi. U slučaju izdavanja vize D osoba može da traži posao u Austriji tokom najviše 6 mjeseci.
Ukoliko posebno kvalifikovana osoba nađe zaposlenje prema svojoj kvalifikaciji, moguće je izdavanje Rot-Weiss-Rot karte na godinu dana.
Članovi porodice (bračni partneri i maloljetna neudata/neoženjena djeca) imaju pravo na dozvolu za nastanjenjem sa slobodnim pristupom radnom tržištu.

2. Ostala ključna radna snaga
Osobe koje dostignu najmanje 50 do 75 bodova mogu dobiti Rot-Weiss-Rot kartu kao ostala ključna radna snaga. Uslov je da već postoji ponuda za određeno radno mjesto. Mjesečna bruto plata za osobe ispod 30 godina mora iznositi najmanje 2.200,00 eura, za osobe starije od 30 godina najmanje 2.664,00 eura. Zahtjev za izdavanje Rot-Weiss-Rot karte može biti odbijen ukoliko su na birou za zapošljavanje već registrovane osobe sa istom kvalifikacijom.
Članovi porodice (bračni partneri i maloljetna neudata/neoženjena djeca) imaju pravo na dozvolu za nastanjenje sa slobodnim pristupom ukoliko zahtjevu prilože potvrdu o poznavanju njemačkog jezika na nivou A1.

3. Osobe koje su završile studije u Austriji
Studenti drugog dijela studija ili master studija u Austriji mogu prije isteka svoje posljednje studentske boravišne dozvole zatražiti produženje boravka na šest mejseci u svrhu traženja posla. Studenti koji su našli zaposlenje na nivou svog obrazovanja mogu dobiti Rot-Weiss-Rot kartu ukoilko im buduća mjesečna bruto plata iznosi najmanje 1.998,00 eura.
Članovi porodice (bračni partneri i maloljetna neudata/neoženjena djeca) imaju pravo na dozvolu za nastanjenje sa slobodnim pristupom radnom tržištu, ukoliko zahtjevu prilože potvrdu o poznavanju njemačkog jezika na nivou A1.

4. Deficitarni stručni kadar
Godišnjom uredbom vlada izdaje listu sa deficitarnim zanimanjima. Osoba koja dostigne najmanje 50 do 75 bodova može dobiti Rot-Weiss-Rot kartu kao stručnjak u deficitarnom zanimanju. Uslov za to je ponuda radnog mjesta u struci sa platom koja odgovara kolektivnom ugovoru, zakonu ili običaju te branše. Članovi porodice (bračni partneri i maloljetna neudata/neoženjena djeca) imaju pravo na dozvolu za nastanjenje sa slobodnim pristupom radnom tržištu, ukoliko zahtjevu prilože potvrdu o poznavanju njemačkog jezika na nivou A1.

B. Plava karta-EU
Na osnovu zakona Evropske unije od 01.07.2011. godine uvodi se dozvola za nastanjenje „Plava karta-EU”. Ovu dozvolu za nastanjenje mogu dobiti visokoobrazovane osobe (univerzitetsko i više obrazovanje u trajanju od najmanje tri godine). Uslov je da već postoji ponuda za radno mjesto koje odgovara stepenu obrazovanja, sa mjesečnom bruto platom od najmanje 3.800 eura.
Zahtjev za Plavu kartu-EU može biti odbijen ukoliko su na birou za zapošljavanje već registrovane osobe sa istom kvalifikacijom.
Članovi porodice (bračni partneri i maloljetna neudata/neoženjena djeca) imaju pravo na dozvolu za nastanjenje sa slobodnim pristupom radnom tržištu.

C. Postupak:
Zahtjevi za Rot-Weiss-Rot kartu ili Plavu kartu-EU se podnose u nadležnoj austrijskoj ambasadi. Ukoliko se kvalifikovana osoba već legalno nalazi u Austriji (na osnovu bezviznog turističkog boravka ili sa pravom boravka za studente sa završenim studijom u Austriji) zahtjev se može podnijeti i u nadležnoj upravi u Austriji (u Beču: Odjel magistrata 35, 1200 Beč, Dresdnerstraße 93).
Zahtjev se podnosi lično uz pismenu potvrdu budućeg poslodavca. Postupak traje najviše osam sedmica.