Kakve će turističke benefite imati odluka o ukidanju viza za državljane Saudijske Arabije

Screenshot 2 31

Prije nekoliko dana Ministarstvo vanjskih poslova BiH uputilo je inicijativu prema Vijeću ministara, koja se odnosi na liberalizaciju viznog režima za turiste koji dolaze u BiH iz Saudijske Arabije, što bi trebalo znatno doprinijeti razvoju turizma. Kako saznaje Klix.ba, ova inicijativa Ministarstva vanjskih poslova i ministrice Turković mogla bi se razmatrati na sjednici Vijeća ministara u utorak, 11. maja, i postoje indicije kako će Vijeće ministara podržati odluku o ukidanju viza za državljane Saudijske Arabije.

Iako je Ministarstvo vanjskih poslova u odluci tražilo potpuno ukidanje viza za državljane Saudijske Arabije, u međuvremenu se pojavilo nekoliko inicijativa koje su umjesto viza za saudijske državljane tražile uvođenje tzv. posebne boravišne takse, koja bi se kretala u iznosu od 50 do 80 eura.

Međutim, ovakav prijedlog je odbijen, a brojni privrednici su istakli kako bi ovakva odluka bila u potpunosti diskriminirajuća i u praksi apsolutno teška za primjenu.

Ukoliko Vijeće ministara usvoji odluku o ukidanju viza, mnogi turistički radnici su saglasni kako bi se s tim činom stvorile sve pretpostavke za veći priliv turista iz Saudijske Arabije naročito u ljetnom periodu. Ukoliko uzmemo u obzir i činjenicu da je turistički sektor pretrpio ogromnu štetu tokom pandemije koronavirusa, ova odluka svakako još više dobija na značaju.

Ukidanje viza za saudijske državljane, osim što će doprinijeti i povećanom broju turista iz ove zemlje, doprinijet će i ostvarenju povoljnih efekata za cjelokupnu privredu Bosne i Hercegovine.

Prema zvaničnim podacima Federalnog zavoda za statistiku o broju noćenja i broju turista, a prema prosječnoj cijeni smještaja u hotelima u BiH, kao i prosječnoj potrošnji po stranom putniku, dolazi se do iznosa od blizu 1,4 milijarde KM od stranih gostiju u 2019. godini.

Ukoliko se ovi podaci računaju za cijelu BiH, može se reći kako prihodi dosežu i 2 milijarde KM.

Ukoliko se na ove podatke dodaju i oni koji se vežu za uvijek prisutnu “sivu ekonomiju”, onda se neslužbeno može govoriti i o 2,5 milijardi KM prihoda koje država dobija samo od turizma.

Ono što treba naglasiti jeste da u ove prihode uopće nisu uvršteni prihodi od aviokompanija i aerodroma koji predstavljaju svakako značajan izvor finansijskih sredstava.

Prema ovim pokazateljima samo u budžet BiH od turizma u 2019. godini po osnovu PDV-a je ušlo oko 350 miliona eura, a liberalizacijom viznog režima za državljanje zemalja poput Saudijske Arabije, vrlo lako je očekivati kako će prihodi kada je riječ o turizmu svakako biti i veći.