Portal 072info

Kandidati za gradonačelnika Zenice o psima lutalicama

Foto: Ugriz.com

Informisanjem o svom programu i vremenskom roku za rješenje ovog velikog problema na naš e-mailinfo@ugriz.com imali su priliku da na taj način iskažu poštovanje ugriženim i nezadovoljnim građanima i pokažu ozbiljnost u namjeri da postanu lideri grada Zenice.

Obećali smo da ćemo 15 dana pred IZBORE javnost obavijestiti  o svemu što kandidati za poziciju Gradonačelnika Zenice imaju reći o psima lutalicama, što danas (17. septembra 2016. godine) ovim putem i činimo.

Odgovor kandidatkinje Vildana Dedić (Naša stranka)

Zašto ubijanje nije rješenje?

Prije par godina, za vrijeme javne rasprave povodom predloženo – a kasnije i usvojenog – Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, pozivi na brzu likvidaciju pasa predstavljali su propagandne poteze, kojima su kupovane simpatije jednog dijela bh. javnosti. Navedeni pozivi na sveopštu akciju ubijanja počivali su na nepoznavanju osnovnih činjenica u vezi sa eko-sistemom pasa lutalica. Šinterija i sistematska eutanazija su skrivanje, a ne rješavanje problema, i ogromna novčana sredstva koja su ulagana u tom smjeru su bačena u vodu.

Biolozi ukazuju na činjenicu da jedna ženka i njezin okot u šest godina na svijet mogu donijeti ukupno oko 67.000 štenadi, što znači da su psi ekstremno reproduktivni. Sve dok postoji dovoljno hrane i minimum uvjeta za preživljavanje populacija pasa lutalica će samo rasti. Kada uvjeti za preživljavanje ne postoje biološko-reproduktivni potencijal biva značajno ograničen. Drugim riječima, ma koliko se teoretski mogli razmnožavati, pasa lutalica praktično ima onoliko koliko ima hrane, vode, skloništa i drugih resursa na određenom biotopu. Treba znati da napušteni psi, susljedno mentalitetu čopora, brane teritoriju i resurse koje ona sa sobom donosi, pa u stanovitom trenutku počinju samo sprečavati povećanje sveukupnog broja napuštenih pasa na određenom teritoriju.

Vlast, koja vrši likvidaciju pasa lutalice ne može i neće smanjiti njihov broj. Na osnovu gore navedenih zakona eko-sistema pasa lutalica, neposredna likvidacija u konačnici ne mora nužno značiti i smanjenje njihovog broja na ulicama. Ubijanje pasa lutalica je uvijek selektivno i sporadično, a praksa pokazuje da to ne daje nikakve rezultate.

 Zašto je sterilizacija početak rješenja

Metod rješavanje problema, koji je u skladu sa zakonima eko-sistema pasa lutalica, mora početi sa sistematskom sterilizacijom. To je prva i najvažnija faza. Slanje pasa u azile u ovoj fazi je besmisleno, zato što bi njihovo životno područje na gradskim ulicama mijenjali novorođeni psi lutalice. Zamislite grad sa 10-11 hiljada pasa lutalica. U takvom scenariju, moglo bi se odvojiti određen dio pasa u azile, recimo 5 hiljada njih i ostaviti u gradu pet hiljada. Za neko vrijeme bi u gradu nesterilizirani psi napravili reproduktivnu eksploziju, baby boom takoreći, i došlo bi se do cifre od 10-11 hiljada pasa lutalica u gradu, plus onih 5 hiljada u azilima.

Program sterilizacije predviđa da se psi postepeno hvataju i skupljaju u veterinarskim stanicama, gdje bi bili sterilizirani i vakcinisani. Nakon toga, ustanovljavalo bi se da li su vlasnički psi. Ako jesu, vraćalo bi ih se vlasnicima. Ako nisu, brzo bi ih se vraćalo na ista ona mjesta na kojima su uhvaćeni, što znači da bi ponovo zauzeli svoju teritoriju i onemogućili nesteriliziranim jedinkama da se šire na njoj. Povećanje broja steriliziranih pasa na ulicama doveo bi do situacije u kojoj bi se broj pasa lutalica postepeno smanjivao prirodnim umiranjima. Psi bi živjeli, čuvali svoju teritoriju, ali ne bi proizvodili enormni stepen potomstva, koje bi popunjavalo svaku oslobođenju teritoriju i održavalo uvijek jednak broj od 10-11 hiljada.
Program sterilizacije ne donosi rezultate preko noći. Sterilizacija mora biti vršena za vrijeme dvije ili više generacija pasa. Ako, međutim, znamo da je prosječni životni vijek psa lutalice 3-4 godine, rezultate bismo vidjeli vrlo brzo.

Osim što sterilizacija dugoročno dovodi do postepenog smanjenja broja pasa lutalica na ulicama, ona kratkoročno poboljšava sigurnosnu situaciju. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) još od 1990. preporučuje sterilizaciju i vakcinaciju kao metod, budući da su psi, koji prođu kroz taj proces, mirniji i ne predstavljaju prijetnju ljudima koliko nesterilizirani psi lutalice. Istovremeno ubijanje, posebno trovanje pasa lutalica, nosi sa sobom ogromnu opasnost širenja zaraznih bolesti među ljudima.

 Ko je pustio pse na ulicu?

Razumije se, sterilizacija nije čarobni štapić u rješavanju tako kompleksnog društvenog problema, ali nema alternativu. Sterilizaciju mora pratiti edukacija i legislativa, koja bi oštro kažnjavala puštanje nesterilizranih pasa na ulice. Sterilizaciju takođe mora pratiti i zakonski propisana eutanazija u slučaju kada je pas povrijedio nekoga, budući da je zbog nedostatka novca u dogledno vrijeme nemoguće formirati institucije u kojima bi se mogli rehabilitirati. Eutanazija dolazi u obzir i kod neizlječivo bolesnih ili nezalječivo povrijeđenih pasa. Eutanazija je, dakle, metoda, koju ne treba isključiti, ali koju treba primjenjivati samo u specifičnim slučajevima.

Uvođenje azila i udomljavanja su posljednje faze u rješavanju problema. Kroz medijsko-edukativnu kampanju potrebno je kod građana stvoriti svijest o značaju udomljavanja i odgovornog ponašanja prema vlasničkim psima za zdravstvenu i sigurnosnu situaciju u zajednici. Programi sterilizacije i udomljavanja na taj način dugoročno rješavaju ogroman sigurnosno-zdravstveni problem s kojim se trenutno Bosna i Hercegovina suočava. Španija je jedna od zemalja, koja je imala vrlo sličan problem, ali je uz dobre politike, uspjela riješiti problem, pa čak udomljavati pse iz drugih zemalja.

Mi u Našoj stranci, kao i većina građana BiH, već duže vrijeme ukazujemo na činjenicu da su psi lutalice ogroman socijalni problem. Građani više ne mogu spokojno šetati ulicom, budući da se svakodnevno suočavaju s napadima i ugrizima, koji se već mjere hiljadama. Sigurnosno-zdravstvena situacija je na rubu alarmantnosti. I mi razumijemo ljude, koji daju prijedloge na osnovu vlastitih trauma u susretima sa agresivnim psima lutalicama, ali istovremeno moramo biti svjesni da ti prijedlozi ni praktično ni etički nisu adekvatno rješenje. Jedino djelotvorno rješenje je političko-pravno rješenje zasnovano na naučnim ispitivanjima i iskustvima zemalja, koje su se suočavale s ovim problemom. Potrebna je samo politika, koja hoće i zna riješiti problem i građanima vratiti potrebni osjećaj sigurnosti na ulicama.

Azil?

Gradske vlasti nikada nisu ispunile obavezu ostvarenja azila za pse, iako ja na sastanku koji smo imali sa predstavnicima “Albe Zenica” doo  prije mjesec dana iznesena informacija o  “sutrašnjem” potpisivanju tripatitnog ugovora između: “Grada Zenice”, “Alba Zenica” doo i UG “Šapa”. Nikad nije objavljeno da li se sastanak održao, ali smo mi nakon nemilih događaja u Zenici 13/09/2016 kada je troje djece u jednom danu izbjegavajući pse stradalo u prometnoj nesreći, obišli smo Azil. Prvo što smo uvidjeli jeste daljina i nepristupačnost  (1,5 km makadama) automobilom do Azila. Jedini čuvar mali pas pun buha.
Naša inicijativa jeste da se upravljanje Azilom da Komuni Put života- put Feniksa. Svi  koji imaju u svom poduzetništvu animalni otpad bi se uključili u ovu incijativu I dobili bismo duplu korist, divlje deponije ovog otpada bi se ukinule.

Odgovor kandidata Ramo Isak (A-SDA)

U vezi sa pozivom članova udruženja ‘Stop ugrizu’, pod nazivom ‘Dosta terora nad građanima’, kandidat za gradonačelnika Zenice, mr. Ramo Isak, kao i Stranka demokratske aktivnosti – ASDA Zenica, u više navrata obavještavali su javnost putem našeg facebooka i informativnih medija.  

Problem pasa lutalica iz dana u dan postaje sve izraženija i značajnija lokalna sigurnosna prijetnja i izazov, a za koji gradske vlasti godinama nisu tražile niti pronašle nikakvo rješenje. Mr. Ramo Isak je i kao gradski vijećnik u više navrata na Gradskom vijeću iznosio jasne stavove i tražio da se riješi problem pasa lutalica. Sve veći broj građana obraća nam se preko zvaničnih društvenih mreža s pitanjima kako mislimo razriješiti ovaj sve veći gradski sigurnosni problem. S obzirom da su psi lutalice postali strah i trepet građana, posebno djece i starijih i iznemoglih osoba, da je ugrožena njihova sigurnost, da se sudovi i medicinske službe sve više bave posljedicama napada pasa lutalica, naš ekspertni tim razmatrao je i elaborirao i ovo pitanje. Zakonsko i stručno uklanjanje više stotina pasa lutalica sa naših ulica, koje su postale ‘džungla na asfaltu’ i noćne more građana, bit će naše prioritetno pitanje.

Prvo pitanje kojim ćemo se odmah pozabaviti po preuzimanju vlasti bit će upravo uklanjanje sa ulica pasa lutalica – između sigurnosti građana, a posebno naše djece, te održavanja sadašnjeg ‘status quo’ stanja nemamo nikakve dileme.

Također, smatramo neprimjerenim i neprihvatljivim da se gradske vlasti oglušuju o isplati zakonski pravosnažnih presuda po pitanju ugriza pasa, pa ćemo istovremeno sa njihovim prioritetnim uklanjanjem sa ulica pristupiti realizaciji navedenih pravosnažnih presuda.

Primjena zakona o zaštiti i dobrobiti životinja bit će provedena efikasno, na opće zadovoljstvo svih naših građana. Uklanjanje bolesnih i agresivnih pasa, udomljavanje i ostali vidovi postupanja sa psima lutalicama bit će odmah primijenjeni u skladu sa zakonskim propisima i najboljim evropskim praksama, a što će doprinijeti sigurnosnom poboljšanju života u našem gradu. Za to se moraju iznaći adekvatna financijska sredstva. Takođe, prijedlozi za usklađivanje propisa iz ove oblasti sa evropskim standardima i njihova efikasna primjena prioritetno će se naći na dnevnom redu naših novih gradskih vlasti

Odgovor kandidata Faika Uzunovića (BPS – Sefer Halilović)

U mom Programu rada gradonačelnika od 27 tačaka, u tačci 19 se spominje rješenje pitanja pasa lutalica u skladu s potrebama stanovnika Zenice, kao i Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Tu je predviđeno pojačano angažiranje Veterinarske stanice… (na identifikaciji zaraženih pasa, na sterilizaciji nezaraženih, kao i hitno otvaranje azila za pse u punom kapacitetu)…

Predviđeni rok rješenja tog problema oko uklanjanja pasa lutalica s ulica Zenice je jedan mjesec dana, a za naknade ugriženim građanima, trebam prvo dobiti stanje oko finansijske primopredaje, da bih mogao predvidjeti rok za plaćanje odšteta.

Odgovor kandidata Hasan Helvida (Demokratska fronta)

Obraćamo Vam se na Vaš poziv, a u cilju pronalaska najboljih mogućih rješenja, gorućeg problema pasa lutalica, kojih je svaki dan sve više i više. Demokratska fronta je u prošlom periodu organizirala radni sastanak sa svim svojim kandidatima za Gradsko vijeće i  upoznala ih sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja. Demokratska fronta će se zalagati da se navedeni zakon koji je donesen na nivou Federacije na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine, održanoj 26.februara 2009.godine NAPOKON POČNE SPROVODITI. Unutar zakona pod određenim članovima jasno stoje moguća rješenja navedenog problema. Ono što je najbitnije, a zakonom je predviđeno još 2009. godine jeste da se osposobi azil za napuštene pse. 

Sadašnje stanje nije humano ni za ljude ni za pse, ljudi svaki dan strahuju od ugriza pasa, međutim i tim istim psima treba sklonište jer  ulica definitivno nije mjesto za njih. Član 28. poglavlje 4 (Skoloništa za pse) definiše kakvi su uslovi potrebni za pse.  Takođe, članom 30. Skloništa i higijenski servisi definisani su načini finansiranja i to iz: a) budžeta entiteta, kantona, gradova i općina; b) drugih vidova finansiranja (donacije, pokłoni itd.)

Članom 14. stavka 1. jasno je navedeno u kojim uslovima se može sprovesti eutanazija.

Hitno pustiti u funkciju azil, agresivne pse skloniti sa ulica kako je to predviđeno zakonom. Na „Albu” napraviti pritisak da počne sa radom higijenskog servisa, ili ukoliko ne žele, pronaći drugog izvođača. 

Promjeniti Odluku o komunalnom redu grada Zenice po kojoj bi  se uvela obaveza registrovanja vlasničkih pasa, možda čak uvela i taksa na nesterilisane pse iz koje bi se finansirao rad azila. 

Predlazemo da se uvede novčana naknada za one koji udome psa u vrijednosti 150,00 KM. Takođe da se uvede inspekcija za udruženja koja rade na uklanjanju pasa lutalica, jer i njihov rad treba biti u okviru zakonitosti, o kojem govori Čaln 1. u poglavlju Opće odredbe ovog Zakona. 

Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja je navedeno rješenje problema kako u Zenici tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine, samo je ptrebno da se napokon počne sprovoditi kako bi nam grad bio sigurnije mjesto življenja.

Odgovor kandidata Mirsad Ćivić (SDP)

Ovaj veliki gradski problem možemo riješiti samo zajedničkim učešćem svih subjekata koji su nadležni ili imaju dodirnih tačaka ili interesa. To su prije svega gradske i vlasti na višim niovima, zatim mjesne zajednice, strukovna udruženja građana, neformalne grupe kao i vlasnici pasa. Činjenica je da u Federaciji BiH imamo usvojen i Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, ali je potrebno u cjelosti ga primijeniti, što, dakako znači da i vlasnike treba učiniti odgovornim za napuštanje i nebrigu o psima.

Građani trebaju znati da stavljanjem azila u funkciju problem neće biti riješen. Ko god kaže drukčije, ili ne poznaje problem ili svjesno obmanjuje javnost. Azil zbrinjava pse privremeno, dok se ne izliječe ili udome. Eutanazija se vrši samo nad opasnim životinjama i onim koje se ne mogu izliječiti i starim životinjama kojima su otkazale funkcije.  Ekonomski je neodrživo i jednostavno nije moguće u azilu zbrinuti sve pse. Sem toga time se glavni uzrok problema ne bi riješio, a to je neodgovorno vlasništvo.

Konkretno, problem treba sveobuhvatno rješavati kroz:
    
1. stabilizaciju broja pasa na ulici
2. zaštitu zdravlja ljudi i pasa
3. promociju odgovornog vlasništva i dobrobiti životinja i kroz
4. obaveznu evidenciju svih vlasničkih pasa u jedinstvenoj bazi
podataka.

Nadalje smatram da stavljanje izgrađenog azila u funkciju, prema Odluci o formiranju i uslovima za sklonište za pse znači:

–    da se, sem osnovnih uslova za smještaj pasa, osigura veterinarska služba koja će sem trijaže životinja voditi i evidenciju.
–    da se uključe volonteri, iz NVO i drugi koji vole životinje i žele da se o njima brinu
–    da se vodi stalna aktivnost na udomljavanju životinja
–    da se sarađuje sa stranim NVO koje se brinu za zaštitu pasa
–    da se organizuju akcije za pomoć azilu

Formiranje higijenskog servisa, poštujući odredbe propisane Odlukom o formiranju servisa znači:

–    hvatanje pasa na ulici uz najmanju moguću bol i patnju
–    dovođenje do azila i zbrinjavanje uginulih

Potrebna je i uspostava besplatnog dežurnog telefona na koji građani mogu prijavljivati uočene probleme (bolestan, uginuli pas, neprimjereno ponašanje građana itd.) ili su izgubili/ našli psa, žele udomiti psa, biti volonteri, donarati hranu itd.

Kampanja obilježavanja vlasničkih pasa – čipovanje i potrebi brige za psa bi u osnovi značila:

– veterinarski nadzor
– vakcinaciju
– kontrolu rađanja neželjnih pasa

Također je potrebna i medijska kampanja radi tačnog i kompetentnog informisanja, te jačanja svijesti o problemu i njegovom humanom rješavanju.

Dakle, s ciljem cjelovitog i sveobuhvatnog rješenja prisustva pasa lutalica na zeničkim ulicama na Gradskom vijeću je potrebno usvojiti cjelovit program rješavanja ovog izraženog problema, a on bi sadržavao sve mjere: preventivne, rješenje nastalih problema koje treba poduzeti, rokove i subjekte koji trebaju biti uključeni.

Ispunjenjem svih navedenih mjera planiram da u roku dvije godine na ulicama grada ne bude pasa lutalica ili vrlo mali broj koji će biti neprimjetan za prolaznike, vrata kabineta gradonačelnika uvijek će biti otvorena za razgovor i dogovor o najboljim i najprihvatljivijim rješenjima, kako ovog, tako i drugih problema koji su prepreka normalnom životu i sigurnoj budućnosti.  

Odgovor kandidata Naidin Ahmetspahić (Koalicija SDA/SBB)

Namjeravamo rješavati problem pasa lutalica kroz puštanje u punu funkciju azila, zajedno sa higijenskim servisom i drugim službama koje će trajno ukloniti pse lutalice sa ulica Grada. Posebno urgentno mora biti evidentiranje i uklanjanje zaraženih pasa – potencijalnih prenosilaca bolesti. Nedopustivo je da građani Zenice strahuju za sebe i za svoju djecu, naročito nakon što smo, obnovom i izgradnjom infrastukture Zenicu učinili jednim od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini.

Odgovor kandidata Eldin Vrače (Snaga centra)

Građani Zenice žele brzo rješenje problema pasa  lutalica na human i prihvatljiv način, kako bi se omogućila  sigurnost  građana  i  zaštitila  prava životinja.  Međutim,  problem  pasa  lutalica  nije moguće preko noći riješiti, već je to dugotrajan proces. Najveći problem je u tome što Zakon o zaštiti i  dobrobiti  životinja ne rješava problem napuštenih pasa na ulicama, jer se ne primjenjuje. To  ćemo  učiniti  uz  primjenu  znanja  i  iskustva međunarodnih  institucija  i  organizacija,  ali  uz potpuno prilagođavanje našim uslovima.

Ubrzat  ćemo  provođenje  Zakona  o  dobrobiti životinja otvaranjem higijenskih servisa, a samim tim  ubrzati  provođenje  Pravilnika  o  registraciji pasa, koji će biti ključan za otkrivanje i kažnjavanje neodgovornih vlasnika, koji su i uzrok problema.

Aktivirat ćemo gradsku veterinarsku inspekciju, te njima  dati  ovlasti  o  sprovođenju  Pravilnika  o osnivanju  i  uvjetima  koje  moraju  ispunjavati higijenski  servisi,  Pravilnika  o  agresivnim  i opasnim  psima,  te  sprovođenje  Zakona  o dobrobiti životinja. Upis u jedinstveni registar pasa, mikročipovanje, preventivna vakcinacija protiv bjesnoće, tretiran protiv endoparazita i ektoparazita, izdavanje službene isprava/dokument, certifikat za uvoz u EU, pasoš/putovnica će biti obavezni za sve vlasnike pasa na prostoru Grada Zenica. To znači da će psima biti dodjeljena identifikacija i da će nakon hvatanja na gradskim ulicama od strane higijenskih servisa, imati potpun medicinski tretman koji, između ostaloga, podrazumijeva sterilizaciju/kastraciju. Neophodna je obuka ljudi koji će biti kompetetni da procjene stanje pasa i samo uz postojanje stručnog tima, možemo sprovoditi Pravilnik o agresivnim i opasnim psima.  Samo na profesionalan i krajnje human način zbrinut ćemo pse sa ulica, što znači i put ka njihovom potencijalnom udomljavanju, a što čini afirmativno rješenje za ovaj, slobodno možemo reći, izuzetno kompleksan problem.

Ukoliko ovu zakonsku proceduru provedemo stručno, kvalitetno, profesionalno, na način da zadovoljimo sve kriterije utemeljene pozitivnom zakonskom legislativom, mi definitivno postajemo uzor i primjer za druge gradove koji to žele uraditi, kao što će Grad Zenica uraditi. Prijedlog je da se krene sa ozbiljnim aktivnostima, kako bi se ovaj problem adekvatno riješio. Moraju se mobilizirati sve snage, svi akteri, relevantne institucije, kako bi sinhronizovano djelovale i energično nastupile u ovom projektu, sa ciljem rješavanja ovih krupnih problema koji se tiču pasa lutalica u gradu. To nas definitivno opredjeljuje i motivira za sve aktivnosti na planu edukacije, usmjerava na rješavanje problema vezano za populaciju pasa lutalica i onih koji će biti smješteni u skloništu, sve u cilju ukupne afirmacije ovoga projekta, humanog odnosa, odgovornog vlasništva i konačno zaštite građana od pojave i širenja opakih zaraznih i parazitarnih bolesti, posebno onih koje se sa životinja mogu prenijeti na ljude. Naša centralna baza podataka bit će uzor kako kvalitetno i stručno pristupiti ovom projektu i grad učiniti ugodnim mjestom življenja. To nije samo ekskluzivno pravo, nego i ogromna odgovornost.

Odgovor nezavisnog kandidata Fuad Kasumović

Kao čovjek odgovoran prema lokalnoj zajednici, svakako da imam plan za rješenje problema pasa lutalica. Slobodan sam obećati, da ću u roku od 15 dana od preuzimanja gradonačelničke pozicije, naložiti odgovornim da sve napuštene pse na ulicama grada, odvedu u azil za kojeg kao i većina građana imam informaciju da je sagrađen. To će biti početak uvođenja reda na ulice Zenice kada je riječ o problemu napuštenih životnja, prije svega pasa lutalica.

Svaki građanin Zenice, bez obzira u kojem dijelu grada živi, bit će obavezan da prijavi svoga kućnog ljubimca, odnosno napuštenu životinju u svom orkuženju.

Volonteri će po mjesnim zajednicama izvršiti evidenciju pasa i svako će morati da postupi u skladu sa europski pravilima, koja između ostalog podrazumijevajui sterilizaciju. Naravno da nećemo braniti reprodukciju pasa ali o tome treba postojati evidencija i vlasnik koji se odluči za reprodukciju svojih životinja, trebat će to prijaviti i preuzeti određene obaveze. Svaki pas će morati imati markicu na uhu, po čemu ćemo znati njihovo porijeklo.

Gradsko vijeće će donijeti odluku o uvođenju drastičnih novčanih kazni za svakoga ko na područje Zenice doveze i ostavi napuštenu životinju. Isto se odnosi i na naše sugrađane. Garantujem da u roku od 15 dana nećemo imati problem pasa lutalica, u čemu će nam pomoći aktivisti – volonteri nevladinih orgaizacija koje se bave zaštitom životinja, kao i onih koje imaju cilj zaštitu čovjeka od tih životinja.

U svakom slučaju, u skladu sa svojim sloganom Izgradimo zajedno Zenicu, namjeravam u ovaj problem uključiti sve zainteresovane strane. Ponavljam, životinje se moraju prijaviti, dobrovoljno ili pod prijetnjom novčanim kaznama.

Organizovat ćemo kontrole po čaršiji, krugu bolnice, Kamberovića polju i drugim lokacijama. Nevladin sektor bit će angažovan u hvatanja pasa i prisustvovat će zbrinjavanju pasa u azilu kako bi se uvjerio u profesionalno postupanje sa životinjama.

Evidencija je jedini ispravan put jer napuštenim životinjama nije mjesto na ulicama. Apsolutno sve bi bilo u skladu sa europskim standardima i normama.

Sredstva koja su do sada izdvojena iz budžeta Grada, odnosno od građana za rješavanje ovog problema, uz malo kvalitetniji pristup aktuelnih vlasti i službi, bila bi dovoljna da trajno riješimo nešto što daje lošu sliku o našem gradu.

Odgovor nezavisnog kandidata Mirad Hadžiahmetović

1.    UVOD

Napušteni psi, na sramotu onih koji su ih izbacili na ulicu, žive u krajnje nehumanim uslovima, te predstavljaju prijetnju zdravlju i sigurnosti građana.

Statistike pokazuju da je 98% ugriženih žena bilo u trudnoći, a pored trudnica žrtve su stara i iznemogla lica ili djeca.

Napušteni psi, kao i mjesta u gradu na kojima vrše nuždu, su izvor zaraznih bolesti.

S druge strane, napušteni psi imaju pravo na dostojanstven život i na ljubav.

Naša obaveza je da osiguramo sigurnost za našu djecu, majke i roditelje, ali i da osiguramo ljepši život napuštenim psima.

2.    OBAVEZAN VETERINARSKI NADZOR

Uvest će se kazna za vlasnike pasa koji drže psa bez veterinarskog nadzora. Svaki pas na području grada mora biti registrovan, te redovno vakcinisan i zdrav.

Pravo da posjeduju nesterilisane ženke će imati samo registrovani uzgajivači pasa kojima je to djelatnost. Na ovaj način će se spriječiti da na ulice dolaze novi kučići.

3.    PARK ZA NAPUŠTENE PSE

Nedaleko od grada će biti izgrađen novi azil za pse koji će izgledati tako da se veći prostor – površine cca 1 kilometar kvadratni – ogradi žicom i u njega smjeste svi napušteni psi.

Park će biti uređen sa pješačkim stazama i klupama. Građani koji vole pse će moći da se s njima igraju unutar parka ili da ih izvedu u šetnju na povocu uz ostavljanje lične karte.

ALBA će dobiti naređenje da odvojeno prikuplja ostatke od hrane, te da ih dovlači u azil i njima hrani pse. Građani, restorani i prodavnice će biti zamoljeni da ostatke od hrane odlažu u posebne kontejnere za tu namjenu.

Svi psi iz Parka će se moći udomiti.

4.    NAKNADA UGRIŽENIM SUGRAĐANIMA

Odšteta svim sugrađanima koje su ujeli psi će biti isplaćena u prvoj budžetskoj godini kao prioritet, a u svim sudskim procesima koji nisu okončani grad će predložiti nagodbu.

Gradonačelnik će se izvinuti svim ugriženim građanima u ime grada koji je u prethodnom periodu stvorio preduslove da čovjek i njegov najbolji prijatelj pas postanu neprijatelji.

5.    ROK ZA REALIZACIJU

Rok za realizaciju ovog Akcionog plana je mjesec dana.

Preuzeto sa ugriz.com

velikiizbori

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box