KANTONALNA BOLNICA ZENICA: Procedura za razrješenje direktora

KantonalnabolnicaZenica

Upravni odbor Kantonalne bolnice Zenica je na posljednjoj sjednici pokrenuo proceduru za razrješenje direktora ove ustanove dr. Abdulaha Granića.

procedura je pokrenuta povodom razmatranja izvještaja o radu Bolnice za prošlu i plana finansiranja za tekuću godinu, izjavio je za RTV Zenica dr. Sead Rožajac,predsjednik Upravnog odbora.

Konstatovano je da nisu provođene odluke Upravnog odbora,odluke o mjerama štednje, pri čemu je ocijenjeno da u teškoj finansijskoj situaciji sa direktorom Granićem nije moguće provesti planove koje imamo,dodao je Rožajac. Prema njegovim riječima, direktor Granić ima rok za izjašnjenje po argumentima koji su mu dati, nakon čega će Upravni odbor ponovo zasjedati i u dogovoru sa osnivačem, odnosno Ministarstvom zdravstva razmotriti situaciji i eventualno ići na razrješenje direktora.

Direktor Granić je trenutno na odmoru, a do okončanja procedure na čelu Kantonalne bolnice Zenica mijenja ga dr. Harun Hodžić. 

rtvze.ba