romkinje prosjakinje 1 810x515 1 660x330 1
AUTOR: H.D.
DATUM: sij 6, 2022 @ 8:40
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti

Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima BiH 2020. – 2023. koji, između ostalog, predviđa trajnu edukaciju policijskih službenika, inspektora te djelatnika iz domena socijalnog rada.

Plan predviđa i uspostavu mobilnih timova na nivou kantona u cilju sprječavanja prosjačenja i prisilnog rada djece na ulici, piše Večernji list BiH.

Trgovina ljudima

Predviđa se i unaprjeđenje koordinacije u postupanju u predmetima trgovine ljudima i srodnih kaznenih djela između policijskih službenika Federalnog MUP-a i Tužiteljstva Federacije BiH kao i kantonalnih tužiteljstava s ciljem praćenja stanja trgovine ljudima i blagovremenog djelovanja.

Tekst se nastavlja nakon reklame

Akcijski plan predviđa i uspostavu kontaktnih tački u terenskim uredima — detašmanima Federalne uprave policije u cilju preventivnog djelovanja i otkrivanja kaznenih djela trgovine ljudima i srodnih kaznenih djela i koordinacije rada s drugim organizacijskim jedinicama.

Za sve ove akcije predviđen je novac iz proračuna Federacije BiH, ali veći dio finansijskih sredstava planira se namaknuti posredstvom donacija iz različitih međunarodnih organizacija koje se bave sprječavanjem trgovine ljudima.

Spomenimo da je Vlada FBiH morala donijeti ovakvu strategiju, jer na državnom nivou pitanje trgovine ljudima loše je zakonski tretirano i zadnji neki opipljiviji zakon ili strategija donesena je davne 2004. godine.

I ova strategija je iznuđena pod pritiskom međunarodnih službenika, prije svega Europske komisije i administracije SAD-a. To i piše u službenoj strategiji Vlade FBiH u kojoj se navodi: “Provođenjem politika definiranih u strategiji suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020. – 2023., vlasti u BiH će, osim ispunjavanja općih i posebnih strateških ciljeva na sprječavanju, suzbijanju i borbi protiv trgovine ljudima, ispuniti i svoje obveze koje proistječu iz niza međunarodnih dokumenata, prvenstveno Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminala i njezinog pratećeg protokola o sprječavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudskim bićima, osobito ženama i djecom i Konvencije Vijeća Europe o akciji protiv trgovine ljudima te ispuniti preporuke dane od međunarodnih mehanizama za monitoring, prvenstveno Vijeća Europe i Državnog tajništva SAD-a.”

Provedbom strategije za sprječavanje trgovine ljudima 2020. – 2023. BiH će ispuniti preporuke Europske komisije iz analitičkog izvještaja uz mišljenje o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji iz 2019. godine te iz izvještaja Misije stručne procjene Europske komisije o borbi protiv trgovine ljudima koja je provedena 2018. godine te ostvariti napredak u ispunjavanju obveza iz direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. aprila 2011. godine o sprječavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava trgovine ljudima.

U nekoliko izvještaja američke administracije koja se bavila problemom trgovine ljudima u BiH više puta je upozoreno kako imaju saznanja da su žene i djevojke iz europskih zemalja žrtve seksualne trgovine unutar zemlje.

Navode kako korupcija u policiji stvara okružje koje pogoduje izvršenju određenih kaznenih djela koja se dovode u vezu s trgovinom ljudima.

Obuka za inspektore

  • Promatrači su izvijestili da lokalna policija u nekim slučajevima prihvaća mito ili seksualne usluge u zamjenu za obavještavanje vlasnika bordela i noćnih klubova o planiranim policijskim akcijama, dok neki drugi pripadnici rade u objektima gdje se odvija prisilna prostitucija…

Vlasti su počele provoditi obuku za inspektore rada o temi borbe protiv trgovine ljudima i uključile su ih u regionalne mreže monitoringa i referalnih mehanizama. Amerikanci su tražili od Federacije BiH izmjene Kaznenog zakona kojima bi se zabranili svi oblici trgovine ljudima u skladu s državnim zakonskim odredbama i međunarodnim pravom, čime se onemogućava zemlji da kazneno progoni djela trgovine ljudima.

Promjena zakona na kraju je i donesena, ali s golemim zakašnjenjem.

LIDER