Portal 072info

Kasarne spremne za smještaj izbjeglica

Odbrambene strukture BiH razmatraju i druge mogućnosti, uključujući i pružanje logističke podrške u slučaju masovnijeg priliva izbjeglica iz Sirije.

Ministarstvo odbrane BiH angažovano je trenutno na analizi lokacija i kapaciteta vojnih objekata (kasarni) koji se mogu ustupiti na raspolaganje za potrebe privremenih prihvatnih centara na području BiH u slučaju masovnijeg priliva migranata u našu zemlju, potvrđeno je u ovom ministarstvu.

Radi se o kapacitetima na području Bijeljine, Trebinja i Unsko-sanskog kantona, kao i drugim lokacijama u BiH za koje se smatra da bi se mogle koristiti kao privremeni prihvatni centri za prihvat i zbrinjavanje migranata i izbjeglica.

Odbrambene strukture BiH razmatraju i druge mogućnosti, uključujući i pružanje logističke podrške u slučaju masovnijeg priliva izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja zahvaćenih ratnim dešavanjima.

Iz Ministarstva odbrane BiH podsjećaju da je na sjednici Savjeta ministara BiH od 8. septembra ovo ministarstvo zaduženo da, u sklopu vlastitih nadležnosti, realizuje određene mjere iz Plana hitnih mjera za osiguranje dodatnih kapaciteta, kontrolu i upravljanje prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u BiH.

Podijelite članak