policija 72
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, koji u vrijeme pandemije koronavirusa policiji omogućava kažnjavanje onih koji krše epidemiološke mjere. Kazne će iznositi od 100 do 2.000 KM.

Sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Safet Begić je pojasnio da su kaznenim odredbama zakona predviđene kazne u rasponu od 100 do 500 KM za osobe koje ne postupe po naredbi nadležnog organa kojom se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

“Također, predviđeno je da kaznom od 500 KM do 2.000 KM, za prekršaj bude kažnjena pravna osoba koja ne postupi po naredbi nadležnog organa, kojom se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

U tom slučaju odgovorna osoba u pravnoj osobi bit će kažnjena novčanom kaznom od 200 do 1.000 KM, a isti raspon kazne predviđen je i za imaoca radnje (obrtnik, op.a.) ili osoba kojoj je povjereno vođenje radnje, koja ne postupi po naredbi nadležnog organa kojom se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti”, pojasnio je Begić.

Za pravne subjekte, izmjenama i dopunama zakona predviđena je i mjera zatvaranja objekta, odnosno zabrana obavljanja djelatnosti do šest mjeseci, ukoliko se dogodi ponavljanje kršenja mjera. O tome će, kako je pojašnjeno, odlučivati nadležni sud.

Prema aktuelnim naredbama kriznih štabova, u Tuzlanskom kantonu je obavezno nošenje maske u otvorenom i zatvorenom prostoru i u oba slučaja maksimalan broj ljudi može biti do 30.

Građanima je zabranjeno kretanje u periodu od 23 sata uvečer do pet sati ujutro, a svi, također, moraju poštivati fizičku distancu koja iznosi dva metra u otvorenom i zatvorenom prostoru.

Kada je riječ o boravku u ugostiteljskim objektima, vlasnici kafića i restorana gostima moraju osigurati četiri kvadratna metra po osobi.

Također gosti su prilikom kretanja unutar objekta dužni nositi masku, dok je za stolom mogu skinuti, a konobari i ostali zaposlenici taj vid zaštite kontinuirano moraju pravilno imati na licu.

Kršenje ovih mjera, nakon usvajanja izmjena i dopuna zakona, podlijegat će represivnom sankcionisanju od policije koja će moći izdavati prekršajne naloge. Plaćanje kazne će se umanjivati za 50 posto, ukoliko je osoba na koju je ona naslovljena bude platila u roku od osam dana.

“U ovom zakonu smo koristili pozitivne prakse koje se primjenjuju u Sarajevskom kantonu. Ovo je zakon koji je potrebno donijeti u skraćenoj proceduri te njegovo stupanje na snagu mora ići odmah nakon donošenja, a ne kao što je to ranije bio slučaj u trajanju od osam dana”, naveo je Begić.

Prijedlog izmjena i dopuna zakona sada će biti upućen u skupštinsku proceduru na izjašnjavanje, odnosno usvajanje, koje je od velikog značaja, ako se uzme u obzir da se veliki broj građana Tuzlanskog kantona ne pridržava naredbi kriznih štabova u cilju suzbijanja širenja zaraze koronavirusom.