dd 5
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
NER FIT

Nakon višednevnih nedomoumica oko raspodjele 305 miliona evra koje je MMF uplatio BiH. I FBiH i RS saglasne su, 1/3 ide RS, a dvije FBiH. Brčko distrikt, saglasni su entiteti, ne učestvuje u ovoj raspodjeli.

FIXGEHALT

Nema potrebe za sastancima Fiskalnog savjeta, Savjeta ministara, niti bilo kakvim pregovorima kažu iz entitetskih Vlada.

“U suštini ovdje se radi o alokaciji našeg članstva, dakle kvote, jasno je ko koliko učestvuje u kvoti. FBIH učestvuje sa 2/3, a RS sa 1/3. Što se tiče Vlade FBiH nema nikakvih nedomuica kako se trebao rasporediti ova sredstva”, kazao je Goran Miraščić, savjetnik premijera Vlade FBiH.

Isti odgovor stigao je iz Ministarstva finansija RS:

LIDER

“Ministarstvo finansija je u toku dana poslalo odgovor Centralnoj banci da smo saglasni sa raspodjelom iz Memoranduma o razumijevanju od 30.06.2016. godine, na osnovu kojeg Republici Srpskoj pripada 200.846.783 KM.”

Brčko distrikt ne učestvuje

Obzirom da Brčko distrikt nije obuhvaćen Memorandumom iz 2016. godine sredstva se djele između entiteta, te nema potrebe za sazivanjem Fiskalnog savjeta stava su i jedni i drugi.

“Brčko distrikt ne učestvuje u SDR alokaciji, ne učestvuju u članstvu, i kao takav nije prepoznat u Memorandumu iz 2016. godine. Ali nema nikakvih problema da svaki od entiteta u istom iznosu pomogne Brčko distriktu”, pojasnio je Miraščić.

Problem oko raspodjele novca je nastao kada je član Predsjedništva Milorad Dodik poručio da RS pripada 38% ukupnog iznosa, što je za 30 miliona više, a sve na osnovu dogovora o raspodjeli jednog od aranžmana iz 2020. godine. Situaciju je dodatno zakomplikovala činjenica da predstavnici vlasti iz RS ne učestvuju u radu.

Ono što je suština je pitanje gdje će taj novac završiti i da li će biti u korist ili na račun zdravstva i privrede ili će otići u budžetsku potrošnju, koja je inače prekomjerna u BiH.

Iako se nazirala nova politička kriza u BiH, ovaj put, resorna ministarstva novac su rasporedila bez povišenih tonova i sinhronizovanih stavova.