Portal 072info

Ko ima stvarnu nadležnost u lancu komandovanja u OSBiH?

Nakon što je Treći pješadijski puk Oružanih snaga BiH (OSBiH) učestvovao na obilježavanju neustavnog Dana Republike Srpske, i nakon polemike ko je dao odobrenje za učešće vojnika na svečanostima 9. januara, postavlja se pitanje šta je čija nadležnost u lancu komandovanja u OSBiH, koja počinje od Predsjedništva BiH.

Lanac komandovanja i odgovornosti u Oružanim snagama BiH je propisan u članu 8. Zakona o odbrani BiH kojim je jasno propisano da lanac komandovanja i kontrole nad Oružanim snagama počinje od Predsjedništva BiH do ministra odbrane, zatim preko načelnika Zajedničkog štaba OS, komandanata Operativne komande OS i Komande za podršku OS do komandanata podređenih komandi i jedinica, prenosi portal Klix.ba.

Zakon i Ustav jasno propisuju da u lancu komandovanja i odgovornosti za rad i upotrebu bilo kod dijela Oružanih snaga BiH Vijeće ministara BiH nema ustavnu niti zakonsku nadležnost.

Što se tiče ministrice odbrane ona je u ovome segmentu djelovanja odgovorna Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini i njenoj komisiji za odbranu i na njen zahtjev će se pojaviti pred njom i podnijeti izvještaj o pitanjima koja su u nadležnosti Ministarstva odbrane.

Ministar odbrane osigurat će učešće i pomoć osoblja Ministarstva odbrane ako se bude tražila podrška parlamentarnim procesima.

U vezi sa angažovanjem materijalno-tehničkih sredstava, nalogodavac za svu imovinu MO BiH i OS BiH je ministar odbrane, a pojedina nalogodavna prava se, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, prenose na Načelnika zajedničkog štaba OS BiH, komandante komandi i jedinica OS BiH i rukovodioce organa Ministarstva.

Od svih drugih vojnih lica očekuje se da podržavaju provođenje Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti protiv Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i opstrukcija smatraju se osnovom za smjenu s dužnosti.

Što se tiče nadzora, Generalni inspektorat osigurava da vojna lica u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama budu upoznata i ponašaju se u skladu s Poglavljem VI. Zakona, kao i bilo kojim drugim kodeksom ponašanja ili propisima koje usvoji ministar odbrane, a koji se odnose na etičko ponašanje i profesionalizam.

Generalni inspektorat, u tom smislu, ima sve nadležnosti iniciranja, provođenja, kontrole i nadgledanja ispitivanja i istraga tvrdnji o lošem vladanju profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama, tako da se očekuje brza reakcija inspektorata.

Osim toga, svako profesionalno vojno lice u Oružanim snagama ima prava i dužnosti da štiti suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim pravom.

Sva vojna lica na službi u Oružanim snagama dužna su da podržavaju i poštuju zakone BiH, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Sva vojna lica na službi u Oružanim snagama dužna su se pridržavati odredbi Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Podijelite članak