kisik pixsell
18.03.2021., Karlovac - Na covid odjelu Opce bolnice Karlovac popunjeni su svi kapaciteti, a na respiratoru je sedam pacijenata. Medicinsko osoblje, lijecnici i sestre svakodnevno brinu od sve vecem broju oboljelih od koronavirusa koji su na respiratoru ili visokoprotocnom kisiku. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
AUTOR: H.D.
DATUM: stu 9, 2021 @ 16:10
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
FIXGEHALT

Agencija za lijekove BiH i Uprava za inspekcijske poslove RS su se oglasile kao nenadležne za nadzor i kontrolu prometa kiseonika koji se koristi u zdravstvenim ustanovama u RS-u, što ovu oblast ostavlja u svojevrsnom pravnom vakuumu, te ugrožava sigurnost korisnika zdravstvenih usluga, piše Transparentno.

NER FIT

Nakon što je TI BiH tražio od Agencije za lijekove BiH da pokrene inspekcijski nadzor jer su pojedine zdravstvene ustanove nabavljale kiseonik od dobavljača koji nemaju potvrdu za promet ljekovima, stigao je odgovor da su za ovu oblast nadležne entitetske inspekcije, te da je Agencija proslijedila sve dokazne materijale Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Upravi za inspekcijske poslove RS.

Na temelju toga je izvršen inspekcijski nadzor u domovima zdravlja u Zenici, Živinicama i Čeliću te u Općoj bolnici u Sanskom Mostu vezano za nabavke medicinskih gasova za zdravstvene ustanove. Tom prilikom je, kako je Federalni zdravstveni inspektorat obavijestio TI BiH, utvrđeno kako su zdravstvene ustanove u Sanskom Mostu i Zenici nabavljale kiseonik od veleprometnika koji ne posjeduje dozvolu za promet Agencije za lijekove BiH, te je zabranjeno dalje korištenje i nabavka kiseonika od tih dobavljača.

Uprava za inspekcijske poslove RS je pak odgovorila kako su predmet vratili Agenciji, tvrdeći da je upravo ovaj organ nadležan za nadzor i potencijalno povlačenje spornog proizvoda sa tržišta. Nakon ovakvog tumačenja inspektorata RS, Agencija za lijekove BiH se ponovo proglasila nenadležnom donoseći akt u kom se ponavlja stav da su za inspekciju i kontrolu sigurnosti proizvoda na tržištu BiH, kao i nadzor nad radom zdravstvenih ustanova na teritoriji svakog entiteta nadležne isključivo odgovarajuće entitetske inspekcije.

Tekst se nastavlja nakon reklame

U istom dopisu iz Agencije podsjećaju da je zdravstveni inspektor Uprave za inspekcijske poslove RS u augustu ove godine obavio inspekcijski nadzor u JZU Bolnica Trebinje. Tom prilikom su potvrđena saznanja do kojih je došao TI BiH da je ova ustanova nabavljala kiseonik od „Kompanije Milojević Gilje – Gas“ koja nema dozvolu za lijekove Agencije, te da je taj kiseonik korišten u medicinske svrhe. Upravo je ovaj slučaj i bio pokretač afere koja je u javnosti dobila naziv „Kiseonik“, a koja je otvorila pitanje ispravnosti kiseonika koji se koristi za liječenje u zdravstvenim ustanovama širom BiH.

Inspektorat RS je, odgovarajući na oglašavanje o nenadležnosti Agencije odbacio iznesene tvrdnje ponavljajući da je primjena Zakona o nadzoru nad tržištem BiH i Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima isključiva nadležnost Agencije za lijekove BiH. Štaviše, iz Uprave za inspekcijske poslove RS navode da su sve mjere po pitanju povlačenja nekog proizvoda iz upotrebe u zdravstvenim ustanovama „u nadležnosti inspektora Agencije” kojima, po mišljenju Inspektorata RS “… stoje raspolaganju više nego jasna i nedvosmislena zakonska ovlaštenja.“

Iz svega ovoga proizilazi da su se oba organa koja bi mogla da obavljaju inspekcijski nadzor upotrebe kiseonika u zdravstvenim ustanovama na teritoriji RS proglasila nenadležnim. Osim što ovakav pravni vakuum proces proizvodnje, prometa i upotrebe medicinskog kiseonika ostavlja bez kontrole, ova situacija otežava rad zdravstvenih ustanova, te dovodi u opasnost zdravlje pacijenata kojima je medicinski kiseonik posljednji lijek u borbi protiv bolesti izazvane virusom COVID-19.

LIDER