Koji su to poslovi budućnosti i na šta moramo biti spremni?

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Pomalo nevjerovatno zvuči da neki poslovi koji su danas uobičajeni, prije desetak godina nisu ni postojali. To je realnost koju živimo.

Rapidni razvoj tehnologije i digitalizacije poslovnog svijeta u posljednjoj deceniji omogućio je stvaranje novih vrsta poslova koje prije desetak godina nismo mogli ni zamisliti.

Primjerice, poslovi poput stručnjaka za virtualnu stvarnost, analitičara podataka, inženjera umjetne inteligencije, marketinškog stručnjaka za društvene medije i sličnih, nisu bili toliko popularni prije desetak godina kao što su to danas.

Također, mnogi poslovi koji su nekada bili tradicionalni, danas se mijenjaju i prilagođavaju novim tehnologijama i načinima rada. Primjerice, novinari danas moraju imati digitalne vještine za pisanje za online platforme i korištenje društvenih medija, dok su knjigovođe i finansijski stručnjaci prešli na digitalne alate za praćenje finanaija i upravljanje podacima.

Svjetski ekonomski forum predviđa da će se u budućnosti stvarati još više novih poslova koji će se temeljiti na tehnologiji i digitalizaciji, poput poslova u području blockchain tehnologije, automatizacije procesa, razvoja umjetne inteligencije i slično.

Međutim, uz stvaranje novih poslova, bit će i promjena u postojećim radnim mjestima, što će zahtijevati od radnika razvoj novih vještina i prilagođavanje novim tehnologijama i načinima rada. To je zato što nove tehnologije često mijenjaju način na koji se posao obavlja i zahtijevaju drukčiji skup vještina.

U tom kontekstu je i svjetski ekonomski forum istaknuo niz poslova koji bi se mogli nameći u budućnosti, a koji će se temeljiti na tehnologiji i digitalizaciji.

Ovo su zasigurno ključni i neminovni poslovi koji su već tu, ali će zasigurno još više da se nametnu.

Stručnjak za virtualnu stvarnost je jedan od takvih poslova koji zahtijeva znanje i vještine u stvaranju virtualnih okruženja, koji se sve više koriste u igrama, zabavi, ali i u obrazovanju i medicini.

Te osobe će biti stručne u upotrebi i razvoju tehnologije virtualne stvarnosti. VR omogućava stvaranje simuliranih svjetova koji se mogu doživjeti kao stvarni, koristeći opremu poput VR naočala, kontrolera i senzora pokreta.

Analitičar podataka je posao koji zahtijeva sposobnost analiziranja i interpretiranja velike količine podataka kako bi se dobila korisna saznanja za poslovne odluke.

Analitičari podataka mogu raditi u različitim sektorima i industrijama, poput finansija, trgovine, marketinga, zdravstva, obrazovanja i drugih. Za ovaj posao je potrebno znanje iz područja statistike, matematike, računarstva, programiranja i tehnologija za obradu podataka.

Inženjer umjetne inteligencije je posao koji zahtijeva znanje i vještine u razvoju softvera i algoritama koji simuliraju ljudsko razmišljanje i ponašanje. U zadnje vrijeme se mnogo priča o naglom razvijanju ovog posla. Neke od najvećih svjetskih kompanija uložile se milijarde samo u umjetnu inteligenciju.

Stručnjak za društvene medije – posao koji zahtijeva sposobnost korištenja različitih platformi za društvene medije kako bi se stvorili i održavali brendovi i povećala vidljivost firmi. Njihov glavni cilj je povećati prisutnost kompanije na društvenim mrežama, povećati angažman korisnika i stvoriti pozitivnu percepciju o firmi među ciljanim publikama.

Stručnjak za kibernetičku sigurnost – posao koji se bavi zaštitom informacijskih sistema i podataka od napada hakera i zlonamjernih softvera. Njihov glavni zadatak je osigurati da organizacije i kompanije imaju sigurnosne mjere koje su potrebne za zaštitu svojih podataka i osiguravanje kontinuiranog poslovanja.

Ekspert za blockchain je osoba koja ima znanje i stručnost u tehnologiji blockchain-a. Blockchain je decentralizovana baza podataka koja se koristi za pohranu i prijenos podataka putem mreže. Ovo zanimanje je također u poslovnim krugovima jako aktuelno i mnogi u njoj vide budućnost.

Sve u svemu, mi moramo shvatiti da se svijet mijenja. Samo kada postavimo u našoj percepciji da prije možda godinu dana, recimo, umjetna intelgencija uopšte nije imala kao danas komercijalnu primjenu, dosta nam govori.

Poslovni svijet se konstantno mijenja i razvija, stvarajući nove mogućnosti, ali i izazove. Stoga nam mora biti jasno da je ključno biti proaktivan u prilagođavanju novim trendovima i tehnologijama kako bi se ostalo konkurentan na tržištu rada i osigurala uspješna karijera u budućnosti.

Klix.ba