Portal 072info

Koliko će od sutra koštati pivo u BiH?

Od ponedjeljka 1.9.2014. godine primjenjuje se Zakon o izmjenama i dopunama zakona o trošarinama u BiH, čije odredbe se odnose na postupanje proizvođača i uvoznika piva u Bosnu i Hercegovinu.

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH (“Službeni glasnik BiH”; broj 60/14), domaće pivare čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara zadržale bi trošarinu od 0,20 KM po jednom litru, a za pivare koje proizvode više od 400.000 hektolitara godišnje obračunavala bi se trošarina od 0,25 KM po jednom litru.

Pravo na smanjenu trošarinu može ostvariti i uvoznik pod uvjetom da ima dokaz da je pivo nabavio od proizvođača čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara.

Izmjenom Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama u BiH predviđeno je da ostvarivanje prava na primjenu niže stope propisane članom 18. stav (2) i (3) Zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH u iznosu od 0,20 KM, uvoznik piva u carinskom postupku dokazuje Izjavom ino-proizvođača ovjerenoj od strane nadležnog poreznog organa ili drugog organa nadležnog za obračun i naplatu trošarine zemlje izvoznika, ili drugim dokumentom izdanim od strane nadležnog poreznog organa, odnosno drugog organa nadležnog za obračun i naplatu trošarine zemlje izvoznika, o proizvedenim količinama piva u hektolitrima u prethodne tri kalendarske godine.

Na osnovu podataka navedenih u dokumentu (izjavi ili drugom dokumentu), carinska ispostava kod koje je prvi put podnijet original tog dokumenta, cijeni ispunjenost uvjeta za primjenu niže stope trošarine. Carinska ispostava prihvaćeni dokument evidentira u posebnu evidenciju i prihvaćanje ovjerava na dokumentu uz označene i kalendarske godine za koju važi, nakon čega isti zadržava uz carinsku prijavu uz koju je prvi put priložen, a njegovu ovjerenu kopiju uručuje uvozniku, koju uvoznik prilaže na uvid u svim sljedećim uvozima piva od tog proizvođača

Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi netočnost podataka u dokumentu koji je priložio uvoznik po osnovu kojeg je ostvareno pravo na manju stopu trošarine, uvoznik je dužan platiti razliku trošarine od 0,05 KM/l na količinu piva uvezenog uz plaćanje manje stope trošarine za kojeg su dati netočni podaci.

Domaći proizvođači piva, nemaju obavezu dokazivanja prava na nižu stopu trošarine, te ukoliko im je na osnovu njihovih podataka o ostvarenoj proizvodnji prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara vrše obračun trošarine po 0,20 KM po jednom litru.

Međutim, ukoliko se kontrolom podataka utvrdi da proizvođač nije imao pravo na manju stopu trošarine, isti je dužan platiti razliku trošarine od 0,05 KM/l na količinu piva oporezovanu trošarinom za koju je korištena niža stopa, priopćeno je iz UNO.

BLJESAK.INFO

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box